Sonu EVEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "evek" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. Sonu evek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında evek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde evek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GÖKÇETEVEK

8 harfli kelimeler

KEYGEVEK

7 harfli kelimeler

GEDEVEK

5 harfli kelimeler

TEVEK, HEVEK, KEVEK, NEVEK, ŞEVEK, YEVEK

4 harfli kelimeler

EVEK

Bazı kelimelerin anlamları

EVEK

Acele, çabuk. Güvercine benzeyen bir kuş, kumru.

KEVEK

İçi delikli, hafif, çabuk kırılabilen, yumuşak (taş ve benzerleri için). Gevrek, yenilirken ağızda dağılan (meyve için). Yumuşak, çabuk kırılan (taş ve benzerleri için).

ŞEVEK

Turp, havuç gibi sebzelerin yıkandığı havuz : Şevek donmasa bostancı onar. Çok gülen.

HEVEK

Şaka, alay. Uzun bir değneğe bağlanmış üzüm, elma, armut ve benzerleri meyve dizisi. Kara üzüm. Fasulye. Sandık odası.

GEDEVEK

Batıdan esen rüzgâr.

NEVEK

Filiz. Asma yaprağı.

YEVEK

Asma yaprağı.

GÖKÇETEVEK

Diyarbakır kenti, Bağdere nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KEYGEVEK

Çoban abası.

TEVEK

Asma, kavun, karpuz vb. bitkilerin sürgünü veya dalı. Üzüm kütüğü, çotuk.

  -   -   -  

Anlamında EVEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EVEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AŞBERİ

Demek onun için, tevekkeli değil.

CAMGÖZ

Deniz kıyısına yakın yaşayan, boyu 1,5 metre kadar olan, eti lezzetli bir tür köpek balığı (Galeius canis).. Papaz. Üzüm teveklerinin köklerini mahveden bir kurt. Afacan çocuk.

TALVAR

1.Bağ ve bostanlarda, çalı çırpıdan yapılmış üstü kapalı bir çeşit çardak, bağ evi ya da bostan kulübesi. 2.Asma çardağı. 3.Çardak. 4.Hayvanların barınması için dört direkten yapılmış üstü kapalı çardak. 5.İlkel biçimde yapılmış üstü açık balkon. 6.Bağ ve bahçelerde tahtadan yapılan, yerden bir metre yükseklikteki yatılacak yer. 7.Bağ ve bostanlarda bekçiler için yüksekçe yapılan gözetleme yeri. 8.Bağ ve bahçe kulübelerinde direk yerine kullanılan kalın ağaç. 9.Bağ teveklerini yukarı kaldırmak için yanlarına dikilen sırık. Sergen, raf. Dallardan yapılıp üstü otla kapatılmış çardak. Üst kısmı asma dalları ile örtülmüş bağevi. (Uluğbey Senirkent Isparta; Başkışla Karaman Konya). Çardak, kulübe.

ÇOTUK

Dışarıda kalmış ağaç kökü. Kesilen ağacın topraktan yukarıda kalan bölümü. Asma kütüğü, tevek.

HAZVAL

Kömür tozu kırıntısı. Sebzeler toplandıktan sonra bostanda kalan tevekleri.

HAŞUL

Tıkız (suyu az gelmiş yemekler için kullanılır). Suyu alınmış meyve posası. Ürünü alındıktan sonra, hayvanlara yedirilen sebze tevekleri.

TEPELİDEVEKUŞLARI

(Eş anlamlısı: Avustralya-devekuşları, Casuarii,olmak üzere 2 familyası. vardır.

TEVEKLEME

Teveklemek işi.

CAMKOS

Üzüm teveklerinin köklerini mahveden bir kurt.

HEVEKLEMEK

Asmaları bir dayağa bağlamak: Bağı hevekledim.

MİNİGÖZ

Bağ teveklerine sarılıp kurumalarına neden olan bir ot.

SÜRMECE

Mayıs, haziran aylarında üzüm teveklerinin arasındaki otları belleme işlemi.

ANIN

Onun. Onun için. Onun için, tevekkeli değil: Anın söylenmiyor, meğer küsmüş.

TEVAK

tevek-3]. Asma, kavun, karpuz, kabak ve benzerleri bitkilerin dalları. Asma yaprağı. Kurumuş dalların yaprakları.

KISMET

Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip. Talih, kader, şans. "Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz" anlamlarında bir seslenme sözü. Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu. Evlenme talihi.

BOŞUNA

Boş, yararsız, gereksiz, beyhude, nafile. Boş yere, yararsız yere, sebepsiz yere, gereksiz, boşu boşuna, beyhude, beyhude yere, nafile, tevekkeli.

KIZILOT

Havuç. Bir çeşit ot. Eğrelti otu. Bağlarda teveklere sarılan sarmaşıkgillerden bir ot. Antalya şehrinde, Manavgat ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Gümüşhane kenti, Çayra bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Samsun şehrinde, Çarşamba ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Samsun şehrinde, Salıpazarı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TEVEKKÜLLÜ

Tevekkülü olan.

GİDİLİK

Pezeveklik.

TEVEKKÜLSÜZ

Tevekkülü olmayan.