Sonu EV ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ev" olan, toplam 93 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ev ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ev olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ev olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

YARIÖLÇEV

8 harfli kelimeler

YURDUSEV, YALNIZEV, GENİŞLEV, BELİRTEV, TÜMİŞLEV

7 harfli kelimeler

GÖÇEREV, EDİLCEV, ÖZİŞLEV, ONURSEV, EŞİŞLEV, ÇANTIEV, ÇANDIEV, MAHINEV, BİTÜREV, GEZEREV, GÖRKSEV, YURTSEV, GENELEV

6 harfli kelimeler

DÜRNEV, GÖKSEV, GİZLEV, GÖRSEV, GEVGEV, GÜLSEV, GÜRSEV, HANİEV, NURSEV, HÜRSEV, HÜSREV, İLKSEV, İKİZEV, BENZEV, SÖYLEV, PEYREV, UZUNEV, TÜMLEV, AHIREV, ATASEV, PEŞREV, TANSEV, BİLSEV, CANSEV, PERTEV, ÇİRKEV, DÖZMEV

5 harfli kelimeler

YEREV, YÜZEV, İLSEV, YÜREV, İMLEV, GÖMEV, İZLEV, ÜNSEV, KAREV, KEŞEV, KÖLEV, KÖSEV, KÖTEV, PAŞEV, OKSEV, GECEV, TÜREV, VEREV, AYSEV, BİLEV, CELEV, ERSEV, ESKEV, İŞLEV, GİYEV, GOREV, GÖREV, GÖSEV, GÜLEV, HANEV, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

GREV, ALEV, ÖTEV, EGEV, ÖDEV

3 harfli kelimeler

DEV, NEV, ŞEV, SEV, CEV, MEV, GEV, KEV, HEV

2 harfli kelimeler

EV

Bazı kelimelerin anlamları

EV

Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. Aile. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane. Soy, nesil.

MAHINEV

Yeni ay, ayça, hilal.

YARIÖLÇEV

X kümesi verildiğinde, her için d(x,y) = d(y,x) eşitliğini gerçekleyen d : yarıölçevimsisi.

GENİŞLEV

Genişleme sonucu elde edilen işlev. Anlamdaş. genişleme.

GÖÇEREV

Taşınır ev, çadır, yurt, oba.

YALNIZEV

İzmir şehrinde, Bergama ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ÖZİŞLEV

Özel bir denklemi, belirli sınır koşulları içinde sağlayan işlevler kümesinin öğeleri.

EDİLCEV

Sünnet.

BELİRTEV

G bir ilingesel öbek olmak üzere, her 1 koşullarını sağlayan Y : sürekli işlevi. E kümesinin bir A altkümesi için, x e A iken diye tanımlanan işlevi.

TÜMİŞLEV

Sonlu karmaşık düzlemde çözümsel olan işlev.

BİTÜREV

Tamamen, hepsi, tümden.

ÇANTIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

ÇANDIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

YURDUSEV

"Yurdunu sev" anlamında kullanılan bir isim".

EŞİŞLEV

x ile y dilemsel iki dikler açı olduklarında f(x) =g(y) eşitlliğini gerçekleyen f, g üçgenölçüsel işlevlerinden biri.

ONURSEV

"Onurlu olmayı sev" anlamında kulanılan bir isim".

  -   -   -  

Anlamında EV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

ADAY

Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.

AÇISAL

Açı ile ilgili, zaviyevi.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ADLİYE

Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı.

ABLACI

Sevici.

ADAYLIK

Aday olma durumu, namzetlik. Bir görevde yetiştirilme.

ABLACILIK

Sevicilik.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

ADAMCAĞIZ

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek.

ACİL

Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.

ACIGÖL

Nevşehir iline bağlı ilçelerden biri.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.