Sonu EV ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ev" olan, toplam 93 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ev ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ev olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ev olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

YARIÖLÇEV

8 harfli kelimeler

BELİRTEV, GENİŞLEV, TÜMİŞLEV, YALNIZEV, YURDUSEV

7 harfli kelimeler

GENELEV, BİTÜREV, ÇANDIEV, ÇANTIEV, EDİLCEV, EŞİŞLEV, GEZEREV, GÖÇEREV, GÖRKSEV, MAHINEV, ONURSEV, ÖZİŞLEV, YURTSEV

6 harfli kelimeler

PEŞREV, PEYREV, SÖYLEV, AHIREV, ATASEV, BENZEV, BİLSEV, CANSEV, ÇİRKEV, DÖZMEV, DÜRNEV, GEVGEV, GİZLEV, GÖKSEV, GÖRSEV, GÜLSEV, GÜRSEV, HANİEV, HÜRSEV, HÜSREV, İKİZEV, İLKSEV, NURSEV, PERTEV, TANSEV, TÜMLEV, UZUNEV

5 harfli kelimeler

GÖREV, İŞLEV, TÜREV, VEREV, AYSEV, BİLEV, CELEV, ERSEV, ESKEV, GECEV, GİYEV, GOREV, GÖMEV, GÖSEV, GÜLEV, HANEV, HEREV, İÇLEV, İLSEV, İMLEV, İZLEV, KAREV, KEŞEV, KÖLEV, KÖSEV, KÖTEV, OKSEV, PAŞEV, ÜNSEV, YEREV, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ALEV, GREV, ÖDEV, EGEV, ÖTEV

3 harfli kelimeler

DEV, NEV, ŞEV, CEV, GEV, HEV, KEV, MEV, SEV

2 harfli kelimeler

EV

Bazı kelimelerin anlamları

EV

Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. Aile. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane. Soy, nesil.

ÇANTIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

BİTÜREV

Tamamen, hepsi, tümden.

TÜMİŞLEV

Sonlu karmaşık düzlemde çözümsel olan işlev.

YARIÖLÇEV

X kümesi verildiğinde, her için d(x,y) = d(y,x) eşitliğini gerçekleyen d : yarıölçevimsisi.

YURDUSEV

"Yurdunu sev" anlamında kullanılan bir isim".

GENİŞLEV

Genişleme sonucu elde edilen işlev. Anlamdaş. genişleme.

EŞİŞLEV

x ile y dilemsel iki dikler açı olduklarında f(x) =g(y) eşitlliğini gerçekleyen f, g üçgenölçüsel işlevlerinden biri.

GEZEREV

Bir binite ya da yüklete bağlanarak çekilen, içinde, aşlığı, ayakyolu bulunan ve günlük yaşamın gerektirdiği öteki kolaylıklar da sağlanmış olan bir tür kurma konut.

ÇANDIEV

Duvarları birbirine geçme, kalın tahtalardan yapılan ev, yapı.

YALNIZEV

İzmir şehrinde, Bergama ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

EDİLCEV

Sünnet.

GÖRKSEV

"Güzeli, güzelliği sev" anlamında kullanılan bir isim".

GENELEV

Genel kadınların erkek kabul ettikleri yer, aşağı mahalle, kırmızıfener, koltuk, kerhane, umumhane.

GÖÇEREV

Taşınır ev, çadır, yurt, oba.

BELİRTEV

G bir ilingesel öbek olmak üzere, her 1 koşullarını sağlayan Y : sürekli işlevi. E kümesinin bir A altkümesi için, x e A iken diye tanımlanan işlevi.

  -   -   -  

Anlamında EV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABLACILIK

Sevicilik.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ABLACI

Sevici.

ADAYLIK

Aday olma durumu, namzetlik. Bir görevde yetiştirilme.

ACİL

Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

ADAY

Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ADLİYE

Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

AÇISAL

Açı ile ilgili, zaviyevi.

ADAMCAĞIZ

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek.

ACIGÖL

Nevşehir iline bağlı ilçelerden biri.