Sonu ET ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "et" olan, toplam 1433 adet kelime bulunmaktadır. Sonu et ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında et olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde et olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ÇADIRLIKÖRMEHMET

15 harfli kelimeler

ADEMİMERKEZİYET

14 harfli kelimeler

KİLOGRAMKUVVET, KELİMEİŞEHADET, YUKARIMİRAHMET

13 harfli kelimeler

ADABIMUAŞERET, MÜTEKABİLİYET, BERAATİZİMMET, AŞAĞIMİRAHMET, KELMEYŞAHADET, MÜKELLEFİYYET, SÜLEYMANKÜMET

12 harfli kelimeler

DİYARIGURBET, HATTIHAREKET, İADEİZİYARET, KEMALİAFİYET, MIKNATISİYET, MUVAFFAKİYET, MUZAFFERİYET, MÜKELLEFİYET, MÜKEMMELİYET, MÜSTACELİYET, FAKRUZARURET, VAKTİKERAHET, MEDARIMAİŞET, SİNEYİMİLLET, RUHUMÜCERRET, KÜÇÜKZİYARET, MUACCELİYYET, RALTİTREKSET, SULUCAGÜMBET

11 harfli kelimeler

DEVRİSAADET, ELASTİKİYET, MUAYYENİYET, MÜESSİRİYET, SÜPERMARKET, HARİMİİSMET, CİCİNENENET, EKZOİSKELET, GÜMÜŞKÜMBET, HACIGÖTÜRET, HAYDARAHMET, HETEROGAMET, HİPERMARKET, KARACAAHMET, KILIÇMEHMET, KOCAVİLAYET, KÜÇÜKMEHMET, MAHRUMİYYET, MOLLAMEHMET, NORGESTOMET, ORTABEREKET, UZUNZİYARET, ZİGOTOKİNET

10 harfli kelimeler

ASRISAADET, BASKLARNET, CEVVALİYET, CİBİLLİYET, CUMHURİYET, HAKKANİYET, HASSASİYET, HAYVANİYET, HÜSNÜNİYET, İSPANYOLET, İSPERMEÇET, MAĞDURİYET, MAĞLUBİYET, MAHCUBİYET, MAHREMİYET, MAHRUMİYET, MAZHARİYET, MEBZULİYET, MECBURİYET, MEFTUNİYET, MEMNUNİYET, MENSUBİYET, MERBUTİYET, MERKEZİYET, MEŞGULİYET, MEŞRUTİYET, METRUKİYET, MEVCUDİYET, MEVKUFİYET, MOTOSİKLET, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BEŞERİYET, CAHİLİYET, EHEMMİYET, EHVENİYET, EKALLİYET, EKSERİYET, GALİBİYET, HAYATİYET, HOŞSOHBET, HUSUSİYET, İNSANİYET, İSLAMİYET, İSTİKAMET, KABİLİYET, KANUNİYET, KASTANYET, KETUMİYET, MALİKİYET, MALULİYET, MARUFİYET, MASUMİYET, MASUNİYET, MEDENİYET, MEMNUİYET, MEMURİYET, MESULİYET, MEŞRUİYET, MEYUSİYET, MEZUNİYET, MUGAYERET, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ADEMİYET, ALENİYET, ASABİYET, BİSİKLET, CETBECET, CİDDİYET, CİNSİYET, EBEDİYET, ENANİYET, FAALİYET, FAİKİYET, FERDİYET, FÜTÜVVET, GAYBUBET, HAYSİYET, HÜRRİYET, İLELEBET, İNTERNET, İSKERLET, İZAFİYET, KAMYONET, KAVMİYET, KEYFİYET, KRALİYET, KUTSİYET, KÜLLİYET, MADDİYET, MAĞFİRET, MAHVİYET, MARKİZET, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AİDİYET, ARBALET, AYNİYET, BASİRET, BEDAHET, BEGAYET, BEREKET, BESALET, BEŞARET, BİDAYET, BÜRUDET, CEHALET, CELADET, CEMİYET, CENABET, CESAMET, CESARET, CİNAYET, DALALET, DEHALET, DELALET, DİRAYET, DİYABET, DİYANET, EHLİYET, EMNİYET, FAZİLET, FEHAMET, FELAKET, FERASET, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ADALET, ADAVET, AFİYET, AHİRET, AKAMET, AKARET, AKIBET, ALAMET, APOLET, ARİYET, ASALET, AŞİRET, ATALET, ATIFET, AZAMET, AZİMET, BANKET, BASKET, BRAKET, BRİKET, BUKLET, CENNET, CİNNET, DEHŞET, DENAET, DEVLET, DİSKET, EMANET, EMARET, ESARET, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ANKET, ANTET, ATLET, AVDET, AVRET, BAGET, BALET, BARET, BECET, BİLET, BUKET, BÜĞET, BÜVET, CEKET, CESET, CİHET, CÜRET, ÇENET, DAVET, DEMET, DENET, DİYET, EBCET, ELBET, ESTET, FASET, FİLET, GAMET, GAYET, GÖLET, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ADET, AFET, ALET, AYET, DÜET, EBET, EMET, EVET, LİET, ÖLET, ÖZET, SÜET, ABET, AHET, AMET, APET, ARET, AVET, BÖET, BÜET, ECET, EDET, ELET, ENET, EŞET, EYET, FRET, İVET, NEET, ORET, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

BET, CET, JET, KET, MET, NET, RET, SET, ÇET, GET, HET, İET, LET, PET, ŞET, TET, VET, ZET

2 harfli kelimeler

ET

Bazı kelimelerin anlamları

ET

İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka. Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm. Ten. Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi.

ADEMİMERKEZİYET

Yerinden yönetim.

MÜKELLEFİYYET

yüküm, yükümlülük.

MÜTEKABİLİYET

Karşılıklılık.

AŞAĞIMİRAHMET

Elâzığ şehrinde, Kovancılar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ADABIMUAŞERET

Görgü kuralları.

YUKARIMİRAHMET

Elâzığ ilinde, Kovancılar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

KELMEYŞAHADET

Arapça kökenli kelime-i şahâdet: kelimeişahadet.

İADEİZİYARET

Daha önce yapılmış olan ziyarete ziyaretle karşılık verme.

KELİMEİŞEHADET

İslam'ın beş şartından biri olan ve "Tanıklık ederim ki Tanrı'dan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve peygamberidir." anlamındaki söz.

DİYARIGURBET

İş, eğitim vb. sebeplerle göç edilen yabancı yer.

BERAATİZİMMET

Borçsuzluk.

ÇADIRLIKÖRMEHMET

Kırşehir şehri, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KİLOGRAMKUVVET

Kilogramağırlık.

HATTIHAREKET

Tutulan yol, tutulacak yol, davranış, tutum.

SÜLEYMANKÜMET

Ağrı şehri, Hamur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında ET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABDESTHANE

Tuvalet.

ACIMAK

Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak. Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek. Merhamet etmek. Acılı, ağrılı olmak.

ACEMAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABİYE

Gece kıyafeti.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACILAŞTIRMAK

Acı bir duruma getirmek.

ACEMLEŞMEK

Kültür ve medeniyet bakımından İran halkını örnek almak veya etkisi altında kalmak.

ABECESEL

Alfabetik.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACIMA

Acımak durumu. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ACAYİPLEŞTİRMEK

Yadırganacak bir duruma getirmek.