ET ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "et" olan, toplam 259 adet kelime bulunmaktadır. et ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu et ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde et olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ETKİSİZLEŞTİRMEK

15 harfli kelimeler

ETKİNLEŞEBİLMEK, ETKİSİZLEŞTİRME

14 harfli kelimeler

ETKİLENEBİLMEK, ETKİLEŞEBİLMEK, ETKİLEYEBİLMEK, ETKİNLEŞEBİLME, ETKİNLEŞTİRİCİ, ETKİNLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

ETERLEŞTİRMEK, ETKİLENEBİLME, ETKİLEŞEBİLME, ETKİLEŞTİRMEK, ETKİLEYEBİLME, ETKİLEYİCİLİK, ETKİNLEŞTİRME, ETKİSİZLEŞMEK

12 harfli kelimeler

ETEKÇUVALDIZ, ETERLEŞTİRME, ETİKETLENMEK, ETİKETLETMEK, ETKİLENİRİİK, ETKİLEŞTİRME, ETKİSİZLEŞME, ETTİREBİLMEK

11 harfli kelimeler

ETENELENMEK, ETENESİZLER, ETİKETÇİLİK, ETİKETLEMEK, ETİKETLENME, ETİKETLETME, ETİLVANİLİN, ETİYOLASYON, ETKİLEŞİMLİ, ETKİNLEŞMEK, ETTİREBİLME, ETTİRGENLİK

10 harfli kelimeler

ETANOLAMİN, ETEKSERPEN, ETENELENME, ETENELİLER, ETERLEŞMEK, ETİMOLOJİK, ETİYOLOJİK, ETİYOPYALI, ETKİLENMEK, ETKİLEŞMEK, ETKİLEYİCİ, ETKİNCİLİK, ETKİNLEŞİM, ETKİNLEŞME, ETKİSİZLİK, ETLİKLEYİN, ETMOİDALİS, ETNOGRAFİK, ETNOGRAFYA, ETOKSİKUİN, ETTENDİREK, ETTİKLEYİN, ETTİKLEYTİ, ETTİRİLMEK, ETYEMEZLİK

9 harfli kelimeler

ETAJENERO, ETCIVAZIM, ETDİRSEĞİ, ETEKÇELİK, ETEKLEMEK, ETEKLEYİŞ, ETENLİLER, ETERLEMEK, ETERLEŞME, ETEŞLEMEK, ETEYHLEME, ETİKETLİK, ETİKETSİZ, ETİMESGUT, ETİMOLOJİ, ETİYOLOJİ, ETKİLEMEK, ETKİLENİM, ETKİLENME, ETKİLEŞİM, ETKİLEŞME, ETKİLİLİK, ETKİNLEME, ETKİSİZCE, ETMEYDANI, ETNOGRAFİ, ETNOLOJİK, ETOBURLAR, ETRAFLEYN, ETRAFLICA, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ETÇİLLER, ETEKALTI, ETEKLEME, ETENESİZ, ETERLEME, ETEVİNLİ, ETEYHLİH, ETİKETÇİ, ETİKETLİ, ETİMOLOG, ETİRENGİ, ETİRİKLİ, ETKENCİL, ETKENLİK, ETKİLEME, ETKİNİİK, ETKİNLİK, ETKÜTÜĞÜ, ETLEKESİ, ETLENMEĞ, ETLENMEK, ETMENLER, ETMOİDES, ETNOGRAF, ETNOLOJİ, ETOKRASİ, ETOLOJİK, ETOMİDAT, ETTİRGEN, ETTİRMEK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ETCİCEJ, ETÇİLİK, ETEĞİKİ, ETEKCEK, ETEKÇEK, ETEKLİK, ETENELİ, ETERLER, ETİKMEK, ETİPANK, ETİŞKEN, ETİŞMEK, ETKİLER, ETKİMEK, ETKİNCİ, ETKİSİZ, ETLEMEK, ETLENME, ETLEŞME, ETLİLİK, ETLÜREK, ETMEKÇİ, ETNOLOG, ETOLOJİ, ETOPATİ, ETRAFLI, ETRENLİ, ETTİRME, ETTİYAC, ETYARAN, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ETAJER, ETALON, ETAMİN, ETANOL, ETEKCE, ETEKÇE, ETEKLİ, ETEMİN, ETERİK, ETGAFA, ETGİLİ, ETIBAR, ETIMAT, ETİBBA, ETİDAL, ETİKET, ETİLEN, ETİMAD, ETİRAF, ETİŞTE, ETİYAR, ETKİCİ, ETKİLİ, ETKİME, ETMEME, ETMEYH, ETMEZE, ETOBUR, ETRENK, ETRİYE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ETÇİK, ETÇİL, ETDAR, ETDİH, ETEBE, ETEĞÜ, ETEKİ, ETENE, ETENİ, ETESİ, ETEYH, ETFAL, ETFEN, ETGÜN, ETİKE, ETİLİ, ETİNA, ETİNE, ETKEN, ETKİN, ETLEK, ETLER, ETLİK, ETLOH, ETMAK, ETMEH, ETMEK, ETMEN, ETMOS, ETNİK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ETAP, ETÇİ, ETDE, ETEC, ETEG, ETEĞ, ETEK, ETEM, ETEN, ETER, ETEŞ, ETGİ, ETİK, ETİL, ETİM, ETİR, ETİŞ, ETKİ, ETLİ, ETME, ETOL, ETTİ, ETÜT, ETÜV

3 harfli kelimeler

ETA, ETE, ETİ

2 harfli kelimeler

ET

Bazı kelimelerin anlamları

ET

İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka. Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm. Ten. Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi.

ETKİLENEBİLMEK

Etkilenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ETERLEŞTİRMEK

Eter durumuna getirmek.

ETKİNLEŞEBİLME

Etkinleşebilmek durumu.

ETKİLENEBİLME

Etkilenebilmek işi.

ETKİNLEŞTİRMEK

Etkin duruma getirmek.

ETKİNLEŞEBİLMEK

Etkinleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ETKİLEŞEBİLMEK

Etkileşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ETKİNLEŞTİRİCİ

Herhangi bir organın daha verimli çalışmasını veya herhangi bir aracın daha iyi iş görmesini sağlayan madde.

ETKİLEŞEBİLME

Etkileşebilmek işi.

ETKİSİZLEŞTİRMEK

Etkisiz, etki yapamaz duruma getirmek.

ETKİLEYEBİLMEK

Etkileme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ETKİLEŞTİRMEK

Etkileşme işini yaptırmak.

ETKİSİZLEŞTİRME

Etkisizleştirmek işi, pasifikasyon.

ETKİLEYEBİLME

Etkileyebilmek işi.

ETKİLEYİCİLİK

Bir kimsenin kişiliği etrafında oluştuğu kabul edilen ve niteliği kolay açıklanamayan, hayranlık uyandıran etkileyici güç, karizma.

  -   -   -  

Anlamında ET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACEMAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.

ACEMLEŞMEK

Kültür ve medeniyet bakımından İran halkını örnek almak veya etkisi altında kalmak.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABDESTHANE

Tuvalet.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABİYE

Gece kıyafeti.

ACILAŞTIRMAK

Acı bir duruma getirmek.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ACAYİPLEŞTİRMEK

Yadırganacak bir duruma getirmek.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ACIMAK

Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak. Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek. Merhamet etmek. Acılı, ağrılı olmak.

ACIMA

Acımak durumu. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet.

ABECESEL

Alfabetik.