ESMERKÜFLER Nedir?

ESMERKÜFLER kelimesi ilk harfi E ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında e sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi s , üçüncü harfi m , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi k , yedinci harfi ü , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı e sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ESMERKÜFLER anlamı

Asalak yaşama uymuş türleri de bulunan yosunumsumantarlar familyası.

ESMERKÜFLER hakkında bilgiler

ESMERKÜFLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük