Sonu ERO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ero" olan, toplam 14 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ero ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ero olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ero olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ETAJENERO, ROMANSERO

6 harfli kelimeler

BOLERO, LİBERO, TORERO, ENTERO, HETERO, PİYERO, SKLERO

5 harfli kelimeler

SFERO

4 harfli kelimeler

CERO, GERO, VERO

3 harfli kelimeler

ERO

Bazı kelimelerin anlamları

ERO

Teneffüs. Hava, gaz.

CERO

Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 80 cm' den fazla olabilen, eti nispeten lezzetli, ekonomik önemi olan bir tür.

SKLERO

Sertliği belirten Latince bir ön ek.

PİYERO

Klasik Fransız tiyatrosunda, İtalyan tulûat tiyatrosunun etkisiyle çıkmış romantik bir soytarı tipi. Fransız tiyatrosunda, İtalyan halk tiyatrosunun etkisiyle ortaya çıkmış romantik bir komik tipi.

TORERO

Boğa güreşçisi.

ETAJENERO

Eski Fransa'da üç sınıf halkın temsilcilerinden oluşan ulusal meclisin adı.

VERO

Maymun hücrelerinden hazırlanan ve viroloji çalışmalarında sık olarak kullanılan devamlı hücre hattı, Afrika yeşil maymun böbrek hücresi hattı.

BOLERO

Kısa kadın ceketi. Ağır ritimli bir İspanyol dansı. Bu dansın müziği.

LİBERO

Son adam.

HETERO

Yunanca diğer anlamına gelen ön ek. Farklılığı veya benzemezliği ifade eden Latince bir ön ek.

GERO

Meyve toplamakta kullanılan ucu eğri uzun değnek.

SFERO

Küresel, yuvarlak.

ENTERO

Bağırsak, iç organ, bağır.

ROMANSERO

Romans dergisi.

  -   -   -  

Anlamında ERO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ERO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

EROİNMAN

Eroinci.

AYRIKLIK

Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma. Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı yakın cinsin kaplamına giren kavramlar arasındaki bağlantı. Elips, daire, parabol, hiperbol vb. bir konik üzerinde hareket eden cismi, odağa veya merkeze birleştiren doğrunun büyük eksen ile yaptığı açı. Önermelerin birbirine bağlanması işleminde ya . ya . ve ya da ile gösterilen ilişki. Kural dışılık. Genel kuraldan ayrılma, derogasyon.

EROİNCİLİK

Eroinci olma durumu.

AYRIŞIK

Ayrışmış olan. Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk, ayrı cinsten, heterojen. Ayrı türden, çeşit çeşit, muhtelif, heterojen.

EROSAL

Erotik.

EMZİK

Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme. Sigara ağızlığı. İbrik, çaydanlık, testi vb. kapların, suyu azar azar akıtmaya yarayan içi delik uzantısı, ibik. Beslemek için süt çocuklarına meme yerine emdirilen ağzı kauçuklu süt şişesi, biberon.

AŞINMA

Aşınmak işi. Erozyon. Korozyon.

AZOL

Heterosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfı.

DIŞBESLENEN

Besinini organik maddelerden sağlayan, heterotrof.

AEROLOJİK

Aeroloji ile ilgili.

EROTİZM

Cinsel duygu ve isteklerine çok düşkün olma durumu, kösnüllük, erosçuluk, şehvaniyet.

EROSÇULUK

Erotizm.

GERGEDAN

Gergedangillerden, sıcak ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde bir veya iki boynuzu bulunan, kalın derili, saldırgan bir hayvan (Rhinoceros inducus).

DALGA

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genel olarak rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Gizli iş, dalavere. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici aşk ilişkisi. Saçların kıvrım genişliği. Dalgınlık. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

EROTİK

Cinsel duyumlar veya onlara bağlı olan duyumların uyandırdığı duygu ve coşkularla ilgili olan, kösnül, şehvani, şehevi, erosal.

EROİNCİ

Eroin bağımlısı kimse, eroinman.

EROİNMANLIK

Eroinman olma durumu.

DİKENCE

Dikenli balıkgillerden bir tür küçük tatlı su balığı (Gasterostsus pungitius).

AŞINIM

Aşınma işi. Erozyon.

GASTROSKOP

Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının gözle görülmesini sağlayan, hastaya ağız yolu ile uygulanan fiberoptik alet.