Sonu ERK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "erk" olan, toplam 44 adet kelime bulunmaktadır. Sonu erk ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında erk olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde erk olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

PROTEROSERK

10 harfli kelimeler

HETEROSERK

9 harfli kelimeler

KÜÇÜKBERK, SAYINBERK

8 harfli kelimeler

GÖZENERK, HOMOSERK, ESKİBERK, DİFİSERK

7 harfli kelimeler

SADBERK, GÖKBERK, NİLBERK, GÜLBERK, DİNÇERK, GÜMBERK, SANBERK, CANBERK, ULUBERK, BEMBERK, TANBERK, TAYBERK

6 harfli kelimeler

USBERK, ÖZBERK, TÜMERK, TEKERK, TAMERK, TANERK, ERBERK, ÇİNERK, ÇEKERK, BOZERK, AYBERK

5 harfli kelimeler

ÖZERK

4 harfli kelimeler

SERK, BERK, DERK, HERK, TERK, ZERK, KERK, CERK, PERK, FERK, MERK

3 harfli kelimeler

ERK

Bazı kelimelerin anlamları

ERK

Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.

SAYINBERK

Saygıdeğer güçlü, kuvvetli kimse.

HETEROSERK

Balıklarda kuyruk yüzgecinin üst lobunun altdakinden daha uzun olması ve içinde omurganın ucunun bulunması. Bu tipe köpek ve Mersin balıklarında rastlanır. bk homoserk, difiserk.

SADBERK

Yüz yapraklı, katmerli. Katmerli bir gül türü.

ESKİBERK

Az kullanılmış çamaşır, elbise ve eşya.

PROTEROSERK

Notokordanın alt ve üst tarafında kalan ve lobları birbirine eşit olan yüzgeç tipi. Notokordonun alt ve üst tarafında kalan ve lobları birbirine eşit olan yüzgeç tipi, proteroserkal.

DİNÇERK

Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.

KÜÇÜKBERK

Bolu ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

GÖZENERK

Raf, dolap ya da duvarlarda oyularak yapılan eşya koyacak delik.

HOMOSERK

Kuyruk yüzgecinin her 2 lobunun tüm olarak ya da hemen hemen benzer olması, bk heteroserk, difisek.

GÖKBERK

Yeşil yaprak.

DİFİSERK

takımına giren türlerde görülen bir yüzgeç tipi. bk. heteroserk, homoserk.

NİLBERK

Parıltı, ışık.

GÜMBERK

Aydınlık gün.

SANBERK

Gücüyle, kuvvetiyle tanınan kimse.

GÜLBERK

Gül yaprağı.

  -   -   -  

Anlamında ERK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ERK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ADAMCAĞIZ

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek.

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

ALENİ

Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan.

ALABROS

Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı).

ALESSABAH

Sabah erkenden.

ALENİLEŞMEK

Herkesçe bilinir duruma gelmek.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

AHFAT

Erkek torunlar.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

AGEL

Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

ADAMSIZ

Adam olmadan. Güvenecek kimsesi olmayan, dayanağı bulunmayan, arkasız. Erkeksiz, kocasız.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

AFİF

İffetli (erkek).

AKTÖR

Erkek oyuncu. Herhangi bir olayda etkisi veya katkısı olan kimse.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).