ERİTRODERMATİTİS Nedir?

ERİTRODERMATİTİS kelimesi ilk harfi E ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında e sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi r , üçüncü harfi i , dördüncü harfi t , beşinci harfi r , altıncı harfi o , yedinci harfi d , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi m , onbirinci harfi a , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi t , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi s şeklindedir. Başı e sonu s olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ERİTRODERMATİTİS anlamı

Kızartılı deri yangısı.

ERİTRODERMATİTİS hakkında bilgiler

ERİTRODERMATİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük