Sonu ERİ ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "eri" olan 14 harfli toplam 9 adet kelime bulundu. Sonu eri ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında eri olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde eri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BRUNNERBEZLERİ

Onikiparmak bağırsağının başlangıç kesiminde submukozada yer alan, urogastronla asit mide içeriğini nötralize eden, alkali yapıda salgı üreten tubulo-alveoler müköz bezler, glandule duodenales, onikiparmak bağırsağı bezleri. Urogastron mideden salgılanan hidroklorik asitin salınımını durdurarak ince bağırsaklarda kript epitelinin yenilenmesini sağlar.

HAMAMBÖCEKLERİ

On bir bölümden yapılma karınları, eşit olmayan iki çift kanatları bulunan, bitkisel, hayvansal her çeşit besini oburca yiyen, kurtçukları erginlerine benzer, karanlık ve sıcak sever, uzun duyargalı böcekler takımı.

TAKLABÖCEKLERİ

Taklaböceği türlerini içine alan kınkanatlılar familyası. Erginleri balözü, çiçek tozu, filiz yiyerek, özellikle ekin, sebze ve süs bitkilerinde ağır yitiklere yol açarlar. a. bk. telkurdu.

GEYİKBÖCEKLERİ

Geyikböceği ve benzerlerini içine alan kınkanatlılar familyası.

BAYATBADEMLERİ

Antalya kenti, Korkuteli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

MAYISBÖCEKLERİ

Otçul özellikleri dolayısıyle daha çok bitki sağlığı yönünden önem taşıyan ve asalakbilimde arakonakçı olarak ayrıca adları geçen düzlemduyargalı böcekler topluluğu.

YAPRAKPİRELERİ

Bitkisel özsular emerek yaşayan ve çoğunlukla elma, armut, ayva ağaçlarına zarar veren, ayakları kısa, duyargaları eklemsiz, sıçrayıcı eşkanatlılar familyası.

ABSİDİATÜRLERİ

Çürümüş bitkisel materyalde çoğalmak suretiyle insan, sığır ve laboratuvar hayvanlarında enfeksiyon oluşturan, Mucoraceae ailesinden, doğada yaygın bulunabilen bir cins mantar.

KUDUZBÖCEKLERİ

Ateşböceklerine benzemekle birlikte, onlar gibi ışık vermeyen ve kuduzböceği türlerini içine alan kınkanatlılar familyası.