Sonu ERİ ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "eri" olan 11 harfli toplam 23 adet kelime bulundu. Sonu eri ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında eri olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde eri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TIZAKDÖVERİ

Tızağın yerde kaymasını sağlayan iki yan ağacı. (Çallı, Kuyucak Burhaniye Balıkesir).

PAZIPENCERİ

Pancar.

GELİNCİĞERİ

Gelincik çiçeği.

URSİNEKLERİ

Gerek tarım bitkilerinin, gerekse orman ağaçlarının yaprak dokusu içinde gelişerek, değişik biçim ve renkte yumrucuklar yapan, çok ince yapılı sinekler familyası; yumru sinekleri.

İKİNDİÜZERİ

İkindiüstü.

UÇUŞÇEMBERİ

Ağaçişleri makinelerinde dönen bıçak ucunun çizdiği çember.

ZATIALİLERİ

"Saygın bir kişi olan siz" anlamında kullanılan bir söz. "Saygın bir kişi olan o" anlamında kullanılan bir söz.

OKÇULARYERİ

Balıkesir ilinde, Yağcılar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

NANOBAKTERİ

Son derece küçük bakteri.

ÖLÇEKDEĞERİ

Bir ölçeği oluşturan sınarlar için çeşitli yöntemlerle saptanan ve bu sınarlardan oluşmuş ölçekler uygulandığında bireylerin tutum ya da görüşlerini sayılarla gösteren değer.

GERİSİNGERİ

Geri geri; tekrar geriye.

KETHÜDAYERİ

Herhangi bir oruna vekillik eden kişi. Başkent dışındaki kapıkulu süvarisinin kendi bölgesindeki en yüksek buyurucusu olan subay.

AVKÖPEKLERİ

Bir takımyıldızın adı.

FOTOBAKTERİ

Işın üreten veya fosforesans yapan mikroorganizma.

GELİNFENERİ

Kuş kirazı.

MİKOBAKTERİ

Aerob, genellikle yavaş üreyen hafif eğri veya düz, bazen dallanma da gösterebilen, aside dirençli boyanma özeliğinde, tüberküloz ve lepraya neden olan birçok patojen tür içeren basil biçiminde bakteri cinsi.

MOLLAFENERİ

Kocaeli şehrinde, Mollafeneri nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KELEŞEVLERİ

Diyarbakır kenti, Çüngüş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

YASSITEBERİ

Yassı sap yapmağa yarayan tenekeci aracı. (Yalvaç Isparta).