Sonu ER ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "er" olan 14 harfli toplam 111 adet kelime bulundu. Sonu er ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında er olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde er olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ALABALIKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, kemikli balıkların bir familyası.

NAYROOVİRÜSLER

Bunyaviridae ailesinde yer alan bir virüs cinsi.

YUVADEMİRCİLER

Çankırı ilinde, Eldivan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

PAPOVAVİRÜSLER

Birçok hayvan türünde ve insanlarda siğillere yol açan virüslerin yer aldığı, yapılarında çift iplikli DNA genomu bulunan, zarfsız ve yaklaşık 45-55 nm çapında virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Papovaviridae.

PARLAKLIKÖLÇER

Yansımanın düzgün ve yayınık bölümlerinin fonksiyonu olarak parlaklığı belirleyen aygıt.

TAHTALIDEDELER

Kahramanmaraş şehri, Türkoğlu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SIĞIRCIKGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımından, gagaları düz ya da hafif kıvrık, kanatları uzun ve sivri, böcek ve meyvelerle beslenen, 125 kadar türü bulunan bir familya. Sığırcık (Sturnus vulgaris), ala sığırcık (S.roseus) iyi bilinen türleridir. (Sturnidae),iyi bilinirler. Göçederler. Böcek, meyve yerler.

MİLLİYETPERVER

Ulussever.

YUKARISERİNYER

Bingöl kenti, Kiğı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

NÖROTRANSMİTER

Bir uyarıya cevap olarak sinapslarda, presinaptik akson ucundan salınarak postsinaptik nöron veya kas hücresinin yüzeyindeki özgül almaçlar aracılığında iletinin bir uçtan diğerine geçişini sağlayan ve sonuçta bu hücreleri uyaran veya baskılayan asetilkolin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, glisin, glutamat, nitrik oksit, histamin ve benzerleri kimyasal maddelerin ortak adı.

YUKARIBAHÇELER

Ordu ili, Fatsa belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

EKSTRAMEDÜLLER

Medulla oblangata'nın dışında bulunan. Kemik iliğinin dışında bulunan.

YANYÜZERGİLLER

Asalakbilimde, yaprak solucan arakonakçısı türleri dolayısıyle adı geçen, yaygın, vücudu bakışımsız, kemikli balıklar familyası. Balıklar (Aves) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, yumurtadan çıkan yavruların vücuttan simetrili, büyüyünce gözün biri yukarı doğru yer değiştiren ve vücut yassılaşarak simetrisiz bir yapı gösteren, kuma gömülen ve gözlerinin bulunduğu bölge üste gelen, dünyanın her tarafına yayılmış, dil balığı (Solea vulgaris) ve kalkan balığı (Rhombus maximus) türleri iyi bilinen bir familya.

ZENCEFİLGİLLER

Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi güzel kokulu bitkileri içine alan bir familya.

METAPROTEİNLER

İnfraproteinler proteinlerin su ile parçalanmala ürünleri.

YELKOVANGİLİER

(puffinindae),(İng.puff=şişmek),omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının fırtınakuşları (Tubinares) takımının (bk) bir familyası. Kanatları çok sivri burun delikler ayrık iki boru halindedir.Denizlerde yaşarlar, deniz hayvanlariyle beslenirler.Kara-gagalı yelkovan (puffinus puffinus), sarı-gagalı yelkovan (p.kuhlii) iyi bilinen türleridir (bk).

LEBİSTESGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, tek omuzlular (Haplomi) alt takımından, birçok süs balığını içine alan, doğurarak çoğalan türlere sahip bir familya. (Poeciliidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının tek-omuzlular (Haplomi) alt-takımına giren bir familyası Dişli-sazangillerin (Cyprinodontidae) çok yakın akrabaları olup bir çok tropik Amerikan süs balıklarını içine alır. Lebistes (Lebistes reticulatus), kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri), kara molinezya (Mollienesia latipinna) iyi bilinen türleridir.

KATEKOLAMİNLER

Adrenerjik agonistler.

PATLICANGİLLER

İki çeneklilerden, örnek bitkisi patlıcan olan, içine domates, biber, patates, tütün vb. bitkileri alan familya.

YENİDEMİRCİLER

Çankırı ili, Belören nahiyesine bağlı bir yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük