Sonu ER ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "er" olan 14 harfli toplam 111 adet kelime bulundu. Sonu er ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında er olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde er olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KARANFİLGİLLER

İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk ve benzerleri cinsleri içine alan bir familya.

KARAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, yaprakları dişli, çiçekleri demet durumunda ve meyveleri kapçık meyve olan, karaağaç, çitlembik ve benzerleri cinsleri içine alan bitki familyası. Yaprakları almaşlı dizilişli, çiçekleri er dişi ya da tek eşeyli, çiçek örtü yaprakları 4-8 parçalı, ovaryum üst durumlu, kanatlı fındık ya da eriksi meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve 8 türle temsil edilen, çok yıllık, çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.

HERPESVİRÜSLER

Sığırların enfeksiyöz rinotrahitisi/enfeksiyöz püstülervulvavajinitisi, yalancı kabarcıklı deri hastalığı, yalancı kuduz ve koriza hastalığı virüsleri gibi virüslerin yer aldığı ve pek çoğu enfekte ettiği konakta daimi enfeksiyonlara yol açan çift iplikli DNA'ya sahip, yaklaşık 150 nm büyüklükte ve zarflı virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Herpesviridae.

IŞIKLILIKÖLÇER

Işıklılıkları ölçmeye yarayan aygıt.

YENİDEMİRCİLER

Çankırı ili, Belören nahiyesine bağlı bir yer.

TAŞKIRANGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi taşkıran otu olan bir familya.

NAYROOVİRÜSLER

Bunyaviridae ailesinde yer alan bir virüs cinsi.

KELAYNAKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından, gagaları uzun ve orak biçiminde krvrık olan, boyun ve bacakları uzun, sulak yerlerde yaşayan ve oldukça iri türleri olan bir familya. Kelaynak (Geronticus eremita), balıkçıl (Platalea leucorodia), çeltikçi (Plegadis falcinellus) iyi bilinen türleridir. İbisgiller.

EKSTRAMEDÜLLER

Medulla oblangata'nın dışında bulunan. Kemik iliğinin dışında bulunan.

SUYILANIGİLLER

(Colubridae),iyi bilinen türleridir.

PARLAKLIKÖLÇER

Yansımanın düzgün ve yayınık bölümlerinin fonksiyonu olarak parlaklığı belirleyen aygıt.

AKTİNOMİSETLER

Anaerop veya fakültatif anaerop, sporsuz dallanmış veya filamentöz yapıda Gram pozitif bakteri cinsi, Actinomycetales.

AYBALIĞIGİLLER

(Molidae),iyi bilinen türüdür.

GELİNCİKGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, gelincik, haşhaş, kırlangıç otu ve benzerleri bitkileri içine alan familya. Yaprakları almaşlı, genelde tek çiçekli ve ışınsal simetrili, taç ve çanak yaprakları gösterişli, erkek organları çok sayıda ve bir ya da birkaç sıra dizili, meyveleri kapsül, lomentum ya da ince uzun kapsül şeklinde olan, bir ya da çok yıllık, otsu, çalmışı bazen de ağaçsı türleri olan, dünyada 28 cins ve 250 kadar türle, ülkemizde ise 5 cins ve 45 kadar türle temsil edilen bir familya.

ŞİNŞİLYAGİLLER

Memeliler (Mammalia) sınıfından, kemiriciler (Rodentia) takımının, Güney Amerika'da yaşayan, başları ve gözleri büyük, burunları geniş, ön üyeleri kısa ve dört parmaklı, arka üyeleri uzun ve 3-4 parmaklı olan bir memeli familyası. Büyük şinşilya (Chinchilla brevicaudata), küçük şinşilya (C.lanigera), Pampa tavşanı (Viscacia viscacia) türleri iyi bilinir. Çinçilyagiller.

YUVADEMİRCİLER

Çankırı ilinde, Eldivan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KUZÖRENEMİRLER

Bolu ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SEMENDERGİLLER

Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar sınıfının, kuyruklu hayvanları içine alan bir familyası.

AKÇAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, örneği akçaağaç olan bir bitki familyası.

HACIHÜSEYİNLER

Balıkesir ili, Gömeç ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Elâzığ şehrinde, Kuşsarayı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük