Sonu ER ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "er" olan 13 harfli toplam 155 adet kelime bulundu. Sonu er ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında er olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde er olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOTİNGAGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bağırganlar (Clamatores) üst familyasından, tüyleri yumuşak ve güzel renkli, gagaları büyük ve ucu kanca şeklinde, kanatları uzun ve sivri olan türlere sahip bir familya. (Cotingidae),iyi bilinirler.

KARAKASBENLER

Zor kullanarak : Karakasbenler evime girdi, malımı çaldı.

KOLİBRİGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, kuşlar sınıfına giren bir familya. Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, sağanlar (Cypseli) alt takımından, Güney ve Orta Amerika'da yaşayan, uçarken arı gibi vızıltılı bir ses çıkaran, gagaları çiçeklerden nektar emmeyi sağlayacak şekilde çok ince ve çok uzun olan, kuyruk tüylerinden bazıları uzun, fevkalade güzel, parlak renkli, 400 kadar türü bulunan bir familya. Arı kolibri (Mellisuga minima), dev kolibri (Patagona gigas), uzun kuyruklu kolibri (Aithuruts polytmus), kral kolibri (Topaza pella), Meksika yıldızı (Calothorax lucifer), boynuzgaga (Prymacantha popelairii) en iyi bilinen türleridir.

DERİNLİKÖLÇER

Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre.

TERKEHATİPLER

Bartın şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

TIRPANAGİLLER

Vatoz balığıgiller.

SALINIMGÖZLER

Bir eksicik ışınları borusunda, denetlenen bir eksicik demeti ile, flüorışıl bir cam bürgü üzerinde bir dalga biçimi çizdirmek için kullanılan aygıt.

İNTRAMÜSKÜLER

Kas içi, kas içinde.

KÖSTEBEKTİLER

Memeliler (Mammalia) sınıfının, böcekçiller (Insectivora) takımından, gözleri çok küçük ve bir deri ile örtülü, kulakları tüyler arasında gizli, ön ayakları kazmaya elverişli türleri olan bir familya.

ÜÇDEĞİRMENLER

Elâzığ ili, Palu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

MİLLİYETSEVER

Milliyetçi.

TATARMEMİŞLER

Aydın şehrinde, Çine ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

HACIDERVİŞLER

Çanakkale şehrinde, Yiğitler nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÜÇÜKDELİLLER

Bursa şehri, Soğukpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KANGURUGİLLER

Memelilerden, sıçrayıcı, keseli hayvanlar familyası.

PİROTEKNİKLER

Tepkime başlatıldığında çok yüksek ısı salan reaksiyonlar veren, nitrat, klorat gibi bir yükseltgeyici ve karhol, kükürt, antimonsülfür gibi yanıcı bir maddeden oluşan karışım.

MAKROBESİNLER

Organizmanın azot ve fosfor gibi çok miktarda gereksinim duyduğu besin maddeleri.

MAYSTERZİNGER

Şövalyelik devrinde belli başlı ailelerden yetişen ve şatolarda vakit geçiren lirik şairlere Almancada verilen ad. Şövalyelik çağında belli başlı ailelerden yetişen ve şatoda vakit geçiren içsel ozanlara Almanya'da verilen ad.

DROSERAGİLLER

İki çeneklilerden, örnek bitkisi drosera olan bitki familyası.

SUSATANGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımının, su yılanları (Colubriformia) bölümünün, geride oyuklular (Opishoglypha) grubundan bir familya. (Dipsadidae), yeşil ağaç yılanı (Dryophis prasinus) iyi bilinen türleridir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük