Sonu ER ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "er" olan 12 harfli toplam 156 adet kelime bulundu. Sonu er ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında er olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde er olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SARIHALİLLER

Antalya şehrinde, Akseki ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GEÇİRİMÖLÇER

Demirmıknatıssal nesnelerin ortalama mıknatıssal geçirgenliğini ölçmeye yarayan aygıt.

GÜRGENGİLLER

İki çeneklilerden, gürgen, huş, fındık, kızılağaç vb. kerestelik ağaçları içine alan, çiçek durumları tırtılsı bir familya.

VOMBATGİLLER

Memeliler (Mammalia) sınıfının, keseli memeliler (Marsupialia) takımının, iki ön dişliler (Diprotodontia) alt takımından bir familya. (Phascolomyidae), iyi bilinen türüdür.

GİRİŞİMÖLÇER

Işık girişim saçaklarını uzaktan ölçmeye yarayan araç, interferometre.

SERTLİKÖLÇER

Sertlik deneylerinde kullanılan ve sertliği ölçen araç. sertlik ölçme aygıtı diye de bilinir.

GÖZENEKÖLÇER

Katı özdeklerin gözenekliliğini, başka bir deyimle akışkanlarla ilgili geçirgenliğini ölçen aygıt.

UZAKLIKÖLÇER

Bir konunun alıcı merceğine uzaklığını bulmakta kullanılan aygıt.

DOĞUÖRCÜNLER

Kastamonu kenti, Devrekâni ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

POKSVİRÜSLER

İnsan ve hayvan çiçek hastalığı virüsleri gibi, yapılarında 130-280 kbç uzunlukta çift iplik DNA genomu bulunduran, 300-350 nm büyüklükte ve kompleks yapılı virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, çiçek hastalığı virüsleri, Poxviridae.

KIZMABİRADER

Zarla oynanan, karelerde taş yürütüp çeşitli engellerle dolu karelerden oluşan yolu bir an önce bitirmeye dayanan bir oyun türü.

BİRGÖZELİLER

(Eş anlamlısı: Birhücreliler, Protozoa), Hayvanlar (Animalia) âleminin bir alt-âlemi. Baş özellikleri daima bir gözeden yapılmış olmalarıdır. Vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasiyle çoğalırlar. Seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülür (konjugasyon = kavuşma, birleşme). Genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Tatlı su ve denizlerde yaşarlar. Bazıları asılak olup hastalık yapar. Biçimleri çok çeşitlidir. Bazısı kendini bir yere bağlayarak yaşar. Bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eder. Kamçılılar (Flagellata),kök-ayaklılar (Rhizopoda), sporlular (Sporozoa), kirpikliler (Ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılırlar.

LAPİNAGİLLER

Kemikli balıklar takımına giren bir familya. Asalakbilimde, şeritlere arakonakçı türleri dolayısıyle anılan parlak renkli deniz balıkları familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, dudakları kalın, mercanlar arasında barınan, bazısı etçil, bazısı otçul olan bir familya. Kemikli balıklardan, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, dudakları kalın, mercanlar arasında barınan, bazısı karnivor, bazısı herbivor olan bir familya. (Labridae),iyi bilinen türleridir.

ZAKKUMGİLLER

İki çeneklilerden, zakkum, Cezayir menekşesi vb. türleri içine alan familya.

KAYINBİRADER

Kayın (II).

SIRACAGİLLER

Sıraca otu, bit otu, aslanağzı vb. bitkileri içine alan, iki çeneklilerden bir bitki familyası.

GERİLİMÖLÇER

Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre.

LÖKOTRİENLER

Mast hücrelerinde fosfolipaz enzimiyle, zardaki fosfolipitlerden meydana gelen ve damar duvarındaki kılcalların kasılmasını yavaşlatan, histaminin zıddı bir faaliyet göstererek alerjik reaksiyonlarda kan damarlarından bağ dokusuna hücre geçişini durduran aracı maddeler.

SİHLİDGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, 1 m kadar uzunlukta, yüzgeçleri dikenli, tatlı sularda yaşayan, dişi balık yavrular çıkana kadar yumurtaları ağzında saklayan türlere sahip bir familya. (Cichlidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt-takımına giren bir familyası. m. kadar olabilirler. Yüzgeçleri dikenlidir. Tatlı suda yaşarlar. Bazısı süs balığıdır. Dişi balık, yavrular çıkana kadar yumurtaları ağzında saklar. Melek balığı (Pterophyllum eimekei) türü iyi bilinir.

HACIBEKİRLER

Çanakkale ili, Yiğitler nahiyesine bağlı bir yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük