Sonu ER ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "er" olan 11 harfli toplam 234 adet kelime bulundu. Sonu er ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında er olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde er olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CİTROBAKTER

Enterobacteriaceae ailesinden olup, tek karbon kaynağı olarak sitratı kullanan, fakültatif anaerop, Gram negatif çomak biçimli bir bakteri cinsi.

LENFOSİTLER

Kanda ve lenfte bulunan, tek çekirdekli, küçük, renksiz, bağışıklık olaylarına giren bir kan hücresi tipi. B lenfositleri, T lenfositleri ve bu grupta sayılan doğal öldürücü hücreler (NK) oarak gruplandırılırlar. Ayrıca plazma zarlarındaki reseptörlere göre ve salgıladıkları sitokinlere göre de alt gruplara ayrılırlar. Lenf hücresi.

ACETOBACTER

Gram negatif kimi zaman Gram değişken, mutlak aerob, katalaz pozitif, oksidaz negatif, hareketli veya hareketsiz, elipsoidal, düz veya hafif kıvrık, çubuk biçiminde bir bakteri cinsi.

EKLEMSİZLER

Kolsu ayaklılardan, kavkı çenetleri arasında eklem olmayan bir sınıf.

FUNDAGİLLER

Fundalar takımından, bayağı funda veya süpürge çalısı, açelya, yaban mersini, koca yemiş gibi çoğu her zaman yeşil birçok çalı ve ağaççığı içine alan bir bitki familyası.

KUTLUBEYLER

İzmir şehrinde, Birgi nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya kenti, Hisarcık ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ESKİKÖSELER

Ankara ilinde, Temelli nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ESKİÖMERLER

Kayseri şehri, Himmetdede nahiyesine bağlı bir bölge.

CİTROBACTER

Laktozu fermente ederek asit ve gaz meydana getiren, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, genellikle hareketli, tek veya zincir durumunda dizilmiş bakteri cinsi.

KROSİNGOVER

Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında genlerin karşılıklı olarak değiştirilmesi. Kiyazmalar krosingoverin göstergesidir. Krosover. Mayoz bölünmenin profaz I evresinde çiftler halinde yan yana gelen homolog kromozomların sarılması ve birbirine karşı gelen parçalar arasında yer değiştirmesi olayı, parça değişimi.

DOMUZGİLLER

Çift parmaklılar takımının, geviş getirmeyenler alt takımına giren bir familya.

DEPREMÇİZER

Depremyazar.

İYİLİKSEVER

Hayırsever.

HACISEKİLER

Antalya ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ÇEMBERÇİZER

Çember çizmeye ya da iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan araç. Anlamdaş. döngeç.

SÜLÜKGİLLER

Vücutları uzun ve yassı, gözleri gelişmemiş bulunan, çifte çekmenli, kan emici halkalılar sınıfı.

POLİAMİNLER

İki veya daha fazla amino grubu bulunduran bileşikler. Fizyolojik pH değerlerinde çok değerlikli katyonlar olarak bulunurlar ve anyonik uçlara bağlı olarak bulunurlar (örnek, DNA'nın anyonik uçları ile olduğu gibi). Putresin, spermin ve spermidini kapsayan hücre çoğalması ve büyümesi için gerekli olan, hücre bütünlüğünün, organellerin ve zarların stabilizasyonundan sorumlu birden fazla amino grubu içeren moleküller.

EKOVİRÜSLER

İnce bağırsakta ve solunum sisteminde enfeksiyon yapan, solunum hastalıkları ve menenjite sebep olan Picona virüs grubundan bir grup virüs.

VATANPERVER

Yurtsever.

SEYİTALİLER

Bolu ilinde, Dörtdivan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Kocaeli şehri, Kaymaz bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük