ER ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "er" olan, toplam 895 adet kelime bulunmaktadır. er ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu er ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde er olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ERİTRODERMATİTİS

15 harfli kelimeler

ERİŞİLEBİLİRLİK, ERİTROBLASTOZİS

14 harfli kelimeler

ERGASİTOPLAZMA, ERGOTOKSİKOZİS, ERİŞTİREBİLMEK, ERİTRODEKSTRİN, ERİTROSİTOPOEZ, ERKEKLEŞTİRMEK, ERKTEKELCİLİĞİ, ERTELENEBİLMEK, ERTELETEBİLMEK, ERTELEYEBİLMEK

13 harfli kelimeler

ERGUVANGİLLER, ERİKLİKÖMÜRCÜ, ERİŞEBİLİRLİK, ERİŞİLEBİLMEK, ERİŞTİREBİLME, ERİTROKUPREİN, ERİTROSİTOZİS, ERKANIHARPLİK, ERKEKLEŞTİRME, ERKELENDİRMEK, ERTELENEBİLME, ERTELETEBİLME, ERTELETTİRMEK, ERTELEYEBİLME, ERZİNCANLILIK

12 harfli kelimeler

ERBABİDESDAN, ERDİREBİLMEK, ERİKDEĞDİREN, ERİKLERYURDU, ERİŞİLEBİLME, ERİŞTİRİLMEK, ERİTEMOJENİK, ERİTROPOETİK, ERİTROPOETİN, ERKEKKILAVUZ, ERKEKMENTEŞE, ERSİZLERDEDE, ERTELETTİRME, ERZURUMLULUK

11 harfli kelimeler

ERADİKASYON, ERDEMSİZLİK, ERGENLEŞMEK, ERGİNLENMEK, ERGİNLEŞMEK, ERKEÇSAKALI, ERKEKLENMEK, ERKEKLEŞMEK, ERKEKSİZLİK, ERKETECİLİK, EROİNMANLIK, ERDİREBİLME, EREĞİZLEMEK, ERGERLENMEK, ERGEZLENMEK, ERİKLİTEKKE, ERİKLİYAYLA, ERİNÇSİZLİK, ERİŞEBİLMEK, ERİŞİLİRLİK, ERİŞTİRİLME, ERİTEBİLMEK, ERİTİVERMEK, ERİTKENLEME, ERİTROBLAST, ERİTRODERMA, ERİTROMİSİN, ERİTROSİTOZ, ERİYEBİLMEK, ERİYİVERMEK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ERDEMLİLİK, ERGİNLEMEK, ERİŞTİRMEK, ERKENCİLİK, EROİNCİLİK, ERSELİKLİK, ERTELENMEK, ERKENDOĞAN, EREKEMELİK, ERGENCELİK, ERGENÇELİK, ERGENKİREZ, ERGENLEŞME, ERGENSELİK, ERGENUŞAĞI, ERGESTEROL, ERGİNLENME, ERGİNLEŞME, ERGİZLEMEK, ERGOSTERİN, ERĞENCELİK, ERİKKURUSU, ERİKLİKUYU, ERİKLİMANI, ERİNLEŞMEK, ERİSİPELAS, ERİŞEBİLME, ERİŞKİNLİK, ERİTEBİLME, ERİTEMATÖZ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

EREKÇİLİK, EREKLİLİK, ERGİNLEME, ERGONOMİK, ERİNLEŞME, ERİŞİLMEK, ERİŞTELİK, ERİŞTİRME, ERİTİLMEK, ERİTROSİT, ERKEĞİMSİ, ERKETELİK, ERKSİZLİK, EROSÇULUK, ERTELEMEK, ERTELENİŞ, ERTELENME, ERTELEYİŞ, ERUPSİYON, ERDİŞİLİK, ERDEVİNLİ, ERDİBİKEM, EREBİLMEK, EREKBİLİM, EREKSİYON, ERENDEMİR, ERENKAVAK, ERGASİLOZ, ERGASİLUS, ERGENEKON, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ERBAŞLIK, ERDEMSİZ, ERDENLİK, ERDİRMEK, ERGENLİK, ERGİNLİK, ERGİTMEK, ERGONOMİ, ERGUVANİ, ERGÜRMEK, ERİNÇSİZ, ERİŞİLME, ERİTİLME, ERKEKÇİL, ERKEKEVİ, ERKEKLİK, ERKEKSİZ, ERKENDEN, ERKETECİ, ERKİNLİK, ERKLİLİK, ERMENİCE, ERMİŞLİK, EROİNMAN, ERSİZLİK, ERTELEME, ERZİNCAN, ERAKALIN, ERAKINCI, ERBAŞLAR, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ERBİYUM, ERCECİK, ERDEMLİ, ERDİRME, EREKSEL, ERENDİZ, ERFELEK, ERGANUN, ERGİLİK, ERGİMEK, ERGİTME, ERGUVAN, ERİKLİK, ERİLLİK, ERİNCEK, ERİNÇLİ, ERİNLİK, ERİNMEK, ERİRLİK, ERİSTİK, ERİŞKİN, ERİŞMEK, ERİTİCİ, ERİTMEK, ERKEKÇE, ERKEKLİ, ERKEKSİ, ERKENCE, ERKENCİ, ERKİNCİ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ERBAİN, EREĞLİ, ERGANİ, ERGENE, ERGİME, ERİGEN, ERİMEK, ERİNME, ERİŞİM, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTEN, ERİTİŞ, ERİTME, ERİYİK, ERİYİŞ, ERKETE, ERMENİ, EROSAL, EROSÇU, EROTİK, ERSEME, ERTESİ, ERDİŞİ, ERACAR, ERANIL, ERATLI, ERBAĞI, ERBANİ, ERBAŞI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ERBAA, ERBAP, ERBAŞ, ERBİN, ERCİK, ERCİŞ, ERDEK, ERDEM, ERDEN, ERGEN, ERGİN, ERİKA, ERİME, ERİNÇ, ERKEÇ, ERKEK, ERKEN, ERKİN, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİN, ERMİŞ, EROİN, ERSİZ, ERVAH, ERZAK, ERZEL, ERZİN, ERAĞA, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ERAT, ERCE, EREK, EREN, ERGİ, ERİK, ERİL, ERİM, ERİN, ERİŞ, ERKE, ERME, EROS, ERUH, ERAL, ERAM, ERAY, ERBE, ERBİ, ERDE, ERDİ, EREL, EREM, ERER, ERES, EREY, EREZ, ERFE, ERGE, ERGÜ, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ERG, ERK, ERE, ERİ, ERO, ERÜ, ERV, ERZ

2 harfli kelimeler

ER

Bazı kelimelerin anlamları

ER

Erkek. Rütbesiz asker, nefer. Koca. Kahraman, yiğit. Erken. İşini iyi bilen, yetenekli kimse. Erbiyum elementinin simgesi.

ERTELEYEBİLMEK

Ertleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ERGUVANGİLLER

Almaşık yapraklı ağaç familyası.

ERTELETEBİLMEK

Erteletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ERİŞTİREBİLMEK

Eriştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ERKTEKELCİLİĞİ

Devletin, başka deyişle devleti temsil eden toplumsal kümenin yalnız siyasal erki değil, bütün etkinlik alanlarını, bütün toplumsal kümeleri tek başına denetimi altında bulundurduğu toplumsal örgütleniş biçimi.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

ERTELENEBİLMEK

Ertelenme imkanı veya olasılığı bulunmak.

ERİTROSİTOPOEZ

Alyuvar yapımı.

ERGASİTOPLAZMA

Bağımsız ribozomlar ve endoplazma retikulumlarından oluşan sitoplazmanın çalışan, sentez yapan yoğun kısımları.

ERKEKLEŞTİRMEK

Erkekleşme işini yaptırmak.

ERGOTOKSİKOZİS

Ergot zehirlenmesi.

ERİTROBLASTOZİS

Dolaşan kanda, anormal olarak eritroblastların bulunması. Memelilerde, eritroblastlar çekirdekli olmalarıyla alyuvarlardan ayırt edilir.

ERİTRODEKSTRİN

Nişastanın hidrolizi sonucu meydana gelen ve iyotla kırmızıya boyanan dekstrin.

ERİKLİKÖMÜRCÜ

Balıkesir şehri, İvrindi ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Genel Ağ'da bir sayfanın ulaşılabilir olması. Hedef tüketicilerin pazara sunulan bir mal ya da hizmete, pazarın ulaşım koşullarında erişebilme düzeyi.

  -   -   -  

Anlamında ER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABDESTBOZAN

Şerit.

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük