EPİT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "epit" olan, toplam 13 adet kelime bulunmaktadır. epit ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu epit ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde epit olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

EPİTELİOTROPİK

13 harfli kelimeler

EPİTELİYOKİST, EPİTELİZASYON, EPİTİMPANİKUM

12 harfli kelimeler

EPİTELİYALİS

10 harfli kelimeler

EPİTALAMUS, EPİTELİYOM

9 harfli kelimeler

EPİTELYUM

6 harfli kelimeler

EPİTEL, EPİTEM, EPİTET, EPİTOP

4 harfli kelimeler

EPİT

Bazı kelimelerin anlamları

EPİT

Araba tekerleğini meydana getiren ağaçlar.

EPİTELYUM

Epitel.

EPİTOP

İmmünojen belirleyici. Antijenik determinant.

EPİTELİYALİS

Epitelle ilgili olan.

EPİTEL

Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku, epitelyum.

EPİTELİZASYON

Zedelenmeye uğramış yüzeyin epitel hücrelerinin çoğalmasıyla oluşan iyileşmesi. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son evresi.

EPİTEM

Bitkilerde stomayı andıran açıklığın hemen altında ince çeperli, bol hücreler arası boşluklu, kloroplâstsız, kütinleşmiş hücrelerle ya da kaspari şeritleri ile de kuşatılabilen parenkimatik doku.

EPİTET

Herhangi bir türün isminde, cins isminden sonra yazılan, türün adını belirleyen sıfat ya da isim. Pinus (cins ismi) nigra (epitet).

EPİTELİYOM

Epitel tümörü.

EPİTİMPANİKUM

Kavum timpaninin dorsal kısmı.

EPİTALAMUS

Beynin, hipofizi ve arka komisüri içine alan bölgesi. Talamus üstü.

EPİTELİYOKİST

Klamidyoz.

EPİTELİOTROPİK

Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.

  -   -   -  

Anlamında EPİT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EPİT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEPİTMEK

Ekmek saçta pişmeğe yüz tutmak. Ekmeği acele ve gelişigüzel pişirmek: Ekmeğimiz pişmiş de birkaç yuka depiteceğim.

ADENOM

Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör. Adenoma. Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör, adenoma. Dış ve iç salgı bezi organlarının kanal veya salgı hücrelerinden köken alan, çevre dokulardan kesin sınırla ayrılmış iyicil bez tümörü.

EİMERİİNA

Eucoccidiida takımında, Coccidia sınıfında bulunan doğrudan veya dolaylı gelişen, genellikle konaklarının bağırsak epitellerinde parazitlenen, mikro ve makrogametlerin bağımsız olarak geliştiği, sijinin görülmediği, mikrogametositten çok sayıda iki kamçılı mikrogametin meydana geldiği, zigotun hareketsiz olduğu, sporozoitleri tipik olarak ookistle çevrili olan, Aggregata, Besnoitia, Cryptosporidium, Eimeria, Isospora, Sarcocystis, Toxoplasma ve Tyzzeria gibi önemli cinsleri içine alan protozoon alt takımı.

DEZMOZOM

Hayvan epitel dokularında yan yana gelen hücreler arasında teşekkül eden birleşme yerleri. Kemer dezmozomlar hücrenin çevresini devamlı bir kanal şeklinde sarar. Nokta dezmozomlar (spot, düğme dezmozomları) halkasal bir temas noktası teşkil eder. Yarı dezmozomlar (hemidezmozom) bazal laminaya bitişik hücrede bulunur ve integrin grubu moleküllerle matrikse bağlanmıştır. Nokta dezmozomlarda karşılıklı gelen hücre zarlarında plakoglobin denilen proteinden oluşan adezyon plağı bulunur. Hücreler arası aralık biraz daha geniş olup iki hücre kaderin grubu dezmoglein, dezmokolin gibi ipliksi proteinlerle birbirine bağlanır.

BLASTODERM

Blastulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel yapı. Blâstulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel. Blâstulânın birincil karın boşluğunu çeviren bir sıra gözeden yapılmış epiteli.

AKANTOM

Yassı epitel hücrelerinden gelişen iyi huylu deri tümörü. Derinin keratinize epitel hücrelerinden oluşan iyicil tümör.

ADENOMATOZİS

Bez epitelinden köken almış çok sayıda iyicil tümör oluşması.

ANDROBLASTOM

Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. Epiteliyal tiplerin içerisinde Sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, Pick tübüler adenomu, Pick testiküler adenomu. Arenoblastom.

ADENOLENFOM

Epitel hücreleri ve lenfoid hücrelerden oluşan, tükürük bezinin kistik boşluklar içeren iyicil tümörü, kistadenom lenfozum, Warthin tümörü.

BRUNNERBEZLERİ

Onikiparmak bağırsağının başlangıç kesiminde submukozada yer alan, urogastronla asit mide içeriğini nötralize eden, alkali yapıda salgı üreten tubulo-alveoler müköz bezler, glandule duodenales, onikiparmak bağırsağı bezleri. Urogastron mideden salgılanan hidroklorik asitin salınımını durdurarak ince bağırsaklarda kript epitelinin yenilenmesini sağlar.

DESKUAMASYON

Kutikulanın atılması ya da epidermisin dökülmesi. Kutikulanın atılması veya epidermisin dökülmesi. Derinin epitel tabakasının iri veya ufak parçalar hâlinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülmesi. Parazitlerde kütikülanın atılması veya epidermisin dökülmesi.

CHORİOPTES

Psoroptidae ailesinde bulunan sığır, koyun, keçi ve atların derisinin yüzeyinde yaşayan, epitel hücrelerle beslenen akar cinsi. Özellikle kol ve bacaklarda uyuz hastalığına neden olur.

EMİLİM

Sindirilmiş besinlerin vücudun çeşitli bölgelerine taşınmak üzere, sindirim kanalının epitelyum hücreleri tarafından emilmesi. Bir maddenin diğer bir maddenin içine alınması, absorbsiyon. Vücuda alınan bir maddenin değişik mekanizmalarla doku veya hücre içerisine alınması, asimilasyon, soğurma, absorbsiyon, Halk dilinde imtisas. Işınların madde tarafından tutulması.

ALVEOLUS

Küçük boşluk, çukurluk. Mikroskopik, epitel hücrelerinden oluşan memenin süt yapan küresel birimi.

DERİSİZLİK

Epiteliogenezis imperfekta.

COCCİDİA

Apikomplexa'ların başta sindirim kanalı epitel hücreleri olmak üzere karaciğer ve diğer organlarda bulunan, omurgalı ve gelişmiş omurgasızlarda parazitlenen, Eimeriida ve Eucoccidiida olmak üzere iki takımı bulunan protozoa alt sınıfı.

DOMUZLAN

Kın kanatlılardan bir böcek (Brachynus crepitans).

BLASTULASYON

Embriyo oluşumunun blastula evresinde blastomerlerin embriyo yüzeyinde sıralanması, blastula oluşumu. Embriyonun segmentasyonu sırasında, blastula evresinde, blâstomerlerin embriyo yüzeyine sıralanarak blastoderm adını alan epitel katmanını oluşturmaları.

ANJİYOKERATOM

Subepiteliyal dermis, membrana nikitans ve konjunktivanın lamina proprisındaki damar endotellerinden köken alan, genellikle köpeklerde görülen iyicil tümör.

DİSSEPİMENT

Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift solom kesesinin arkasından gelen segmenti solom keselerinden ayıran solom epiteline verilen ad. Mercanlarda bir bölmeden diğer bölmeye uzanan kalker perdeler. 3.Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli. Mercanlarda bir bölmeden diğerine uzanan kalker perdeler. Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Her segmentde bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli bölgesine verilen özel bir ad. Mercanlarda bir bölmeden bir bölmeye uzanan kalker perdeler.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük