EOZİNOFİLİK Nedir?

EOZİNOFİLİK kelimesi ilk harfi E ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında e sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi o , üçüncü harfi z , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi o , yedinci harfi f , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı e sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

EOZİNOFİLİK anlamı

Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. Eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan.

EOZİNOFİLİK hakkında bilgiler

EOZİNOFİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük