ENTERNASYONALİZM Nedir?

ENTERNASYONALİZM kelimesi ilk harfi E ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında e sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi n , yedinci harfi a , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi o , onbirinci harfi n , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi z , onaltıncı harfi m şeklindedir. Başı e sonu m olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ENTERNASYONALİZM anlamı

Uluslararasıcılık.

ENTERNASYONALİZM hakkında bilgiler

ENTERNASYONALİZM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.