ENS ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ens" olan, toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. ens ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ens ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ens olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ENSTRÜMANTALİZM

14 harfli kelimeler

ENSEFALOMALASİ, ENSELEYEBİLMEK

13 harfli kelimeler

ENSEFALOGRAFİ, ENSELEYEBİLME

12 harfli kelimeler

ENSTRÜMANTAL, ENSEFALOPATİ

11 harfli kelimeler

ENSEFALİKUS, ENSEFALİTİS, ENSEFALOSEL

10 harfli kelimeler

ENSELENMEK, ENSTANTANE, ENSELETMEK, ENSERLEMEK, ENSİFORMİS, ENSİZLİYİN

9 harfli kelimeler

ENSELEMEK, ENSELENME, ENSTRÜMAN, ENSEFALİT, ENSEFALON, ENSELETME, ENSELİLER

8 harfli kelimeler

ENSELEME, ENSİZLİK, ENSEKOCA, ENSİFORM, ENSİZDEN, ENSİZYON

7 harfli kelimeler

ENSTİTÜ, ENSALKI, ENSEFAL, ENSEKÖY, ENSELET, ENSELİK, ENSEYÜZ, ENSIRAN, ENSİREN, ENSÜLİN

6 harfli kelimeler

ENSEST, ENSARİ, ENSECE, ENSERİ, ENSİRİ

5 harfli kelimeler

ENSAR, ENSİZ, ENSAN, ENSEL, ENSEN, ENSER, ENSİK, ENSİN

4 harfli kelimeler

ENSE, ENSİ

3 harfli kelimeler

ENS

Bazı kelimelerin anlamları

ENS

Üzüntü, elem.

ENSEFALİKUS

Beyne ait, beyinle ilgili olan.

ENSTRÜMANTALİZM

Araççılık.

ENSEFALOGRAFİ

Beynin radyografik görüntüsünün alınması.

ENSEFALOSEL

Beyin fıtkı.

ENSİFORMİS

Kılıç veya hançer biçiminde olan.

ENSTANTANE

Işıklama süresi saniyenin 1/25'i veya daha kısa olan hızlı bir hareketi çekme yöntemi. Bu yöntemle çekilen fotoğraf. Anlık.

ENSERLEMEK

Çivilemek.

ENSEFALOMALASİ

Beyinde erime ve yumuşama. Civcivlerde E vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen, ataksi, başın geriye, öne ve bazen yana kıvrılması, dengesizlik, ayakların gerilip büzülmesi ve çoğu kez öldürücü sinirsel bozukluklarla belirgin hastalık.

ENSELEYEBİLME

Enseleyebilmek işi.

ENSEFALOPATİ

Beyin dokusunu etkileyen ve özgün olmayan herhangi bir patolojik değişim.

ENSEFALİTİS

Beyin yangısı.

ENSELEYEBİLMEK

Enseleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ENSELETMEK

Enseleme işini yaptırmak.

ENSTRÜMANTAL

Çalgısal, sözsüz. Vasıta hâli.

ENSELENMEK

Yakalanmak, ele geçirilmek.

  -   -   -  

Anlamında ENS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ENS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

ANAEROBİK

Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen.

ARŞİDÜŞES

Arşidükün karısı veya kızı. Avusturya hanedanında prenses.

ARŞİDÜK

Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.

ALATURKA

Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. Düzensiz, yöntemsiz. Alaturka saat. Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).

ARİTMİ

Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

ALTES

Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı. Bu unvanı taşıyan kimse.

AKLIEVVEL

Akıllı geçinen. Densiz, münasebetsiz, sağduyu sahibi olmayan.

ANLIK

Kısa süren, bir an içinde olan, enstantane. Bir anda oluşan, gelişen, spontane. Anlama gücü, usa vurma, yargılama, müdrike, entelekt. Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme yetisi.

ARİTMİK

Ritimli olmayan, düzensiz.

AKORTSUZLUK

Ses düzensizliği ya da ayarsızlığı. Radyoda gerçek ayar frekansı ile doğru değeri arasındaki sapma.

AYARSIZ

Ayarı yapılmamış, ayarı bozuk, düzensiz. Belli bir ayarda olmayan (altın veya gümüş). Davranışları ölçüsüz.

AYNISEFA

Birleşikgillerden, çiçekleri sarı renkli bir kır bitkisi (Calendula arvensis).

AYARSIZLIK

Ayarsız olma durumu. Ölçüsüzlük, düzensizlik.

AHENKSİZ

Uyumsuz, düzensiz. Eğlencesiz.

AHENKSİZLİK

Uyumsuzluk, düzensizlik.

ATKUYRUĞU

Atkuyruğugillerden, kök sapı ömürlü olan, genellikle nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki, zemberek otu (Equisetum arvense). Genç kızların saçlarını başlarının arkasına toplayarak uç bölümünü kaldırıp serbest bıraktıkları saç biçimi.

ARAÇÇILIK

Düşünme biçimlerinin, kuramların, mantık ve ahlak biçimlerinin yalnızca hayatın değişik şartlarına uyma araçları olduğunu savunan dünya görüşü, enstrümantalizm.

AKORTSUZLAŞTIRMAK

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek. Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük