ENDOPERİKARDİTİS Nedir?

ENDOPERİKARDİTİS kelimesi ilk harfi E ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında e sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi n , üçüncü harfi d , dördüncü harfi o , beşinci harfi p , altıncı harfi e , yedinci harfi r , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi a , onbirinci harfi r , onikinci harfi d , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi t , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi s şeklindedir. Başı e sonu s olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ENDOPERİKARDİTİS anlamı

Endokart ve perikartın yangısı.

ENDOPERİKARDİTİS hakkında bilgiler

ENDOPERİKARDİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük