EMO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "emo" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. emo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu emo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde emo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EMO

Amca.

EMOĞLU

Amca oğlu.

EMODİN

Bağırsakların alkali ortamında hidrolize uğrayarak bir çok antrasen türevi etkin madde açığa çıkaran glikozidik yapıda, ishal yapıcı bileşik. Bu bileşik döl yatağında kasılmaya neden olduğundan gebelerde kullanımı uygun değildir.

  -   -   -  

Anlamında EMO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EMO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEKAR

Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti.

ASBEST

Tremolitin bozulmasından oluşan, lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi.

DEMOKRATİKLEŞME

Demokratikleşmek işi.

DEMOKRATLAŞMAK

Demokrasi ilkelerini uygulamak, demokrasiye uygun yapıyı kurmak. Demokrat bir biçimde davranmak.

DEMOKRASİ

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

HEMATİ

Kanın hemoglobin ile renklenmiş alyuvarı.

ANTİDEMOKRATİK

Demokrasiye aykırı olan.

DEMOKRATİK

Demokrasiye uygun.

DEMOKRATLIK

Demokrat olma durumu. Demokrasi.

İNSAN

Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

FAŞİZM

İtalya'da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzen. Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.

GÖSTERİ

İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

BASUR

Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit.

DEMOKRAT

Demokrasi yanlısı.

ARIZA

Aksama, aksaklık, bozulma. Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar işaretlerinin ortak adı. Engebe.

HEMOFİL

Kanaması dinmeyen, hemofili hastalığına tutulan (kimse).

DEMOKRATİKLEŞMEK

Demokrasiye uygun biçime girmek.

BASURLU

Basuru olan, hemoroitli.

DEMOKRATİKLİK

Demokratik olma durumu.

DARBE

Vuruş, çarpış. Birini kötü duruma düşüren, sarsan olay. Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.