EMCİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "emci" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. emci ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu emci ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde emci olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EMCİ

Eczacı. Doktor, operatör, ebe. Em yapan.

EMCİK

Meme.

EMCİN

Doktor, operatör, ebe.

  -   -   -  

Anlamında EMCİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EMCİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BADEMCİLİK

Bademcinin yaptığı iş.

DENEYÜSTÜCÜLÜK

İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm.

HARABİ

Meyhaneye giden, âlemci.

MİSTİK

Gizemci. Gizemsel.

MÜŞAHİT

Gözlemci.

EYLEMCİLİK

Eylemci olma durumu.

MEME

Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik. Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü. Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı. Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı. Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

ÖRTÜLME

Örtülmek işi. Bir gök cisminin yeryüzündeki gözlemciye göre, başka bir gök cisminin arkasından geçmesi.

KOLEKSİYONCULUK

Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik.

BİREYLİK

Bir kimseyi dış gözlemciler gözünde benzersiz, tek kılan özellikler veya bunların tek biçimi. Bireyi benzerlerinden ayıran niteliklerin bütünü.

MUTASAVVIF

Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.

İŞLEMCİLİK

İşlemci olma durumu.

GÖZLEMCİLİK

Gözlemcinin yaptığı iş, rasatçılık.

KOLEKSİYONCU

Koleksiyon yapmaya meraklı kimse, derlemci.

ONGUNCULUK

Totemcilik.

GÖZETİCİ

Gözetleme yapan kimse. Atletizmde ellişer metre aralıkla dönemeçlere dizilen en az dört gözlemciden her biri. Koruyucu kimse.

ALEMCİLİK

Alemcinin yaptığı iş.

GİZEMCİ

Gizemcilik yanlısı olan, ilahiyat veya gizemsel yaşamla uğraşan, mistik.

HİGROFİL

Nemcil.

MİSTİSİZM

Bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu. Gizemcilik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük