EMÜ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "emü" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. emü ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu emü ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde emü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

EMÜLSİYONLAYICI

11 harfli kelimeler

EMÜLSİFİYER

9 harfli kelimeler

EMÜLGATÖR, EMÜLSİYON, EMÜLZİYON

6 harfli kelimeler

EMÜŞÜK

3 harfli kelimeler

EMÜ

Bazı kelimelerin anlamları

EMÜ

Hala.

EMÜLGATÖR

Bir gıda katkı maddesinde yağ ve su gibi iki veya daha fazla fazın karışımlarının katmanlara ayrılmasını önlemeye yardım eden maddeler. Süt ikame yemi gibi suya karıştırılarak çoğaltılıp kullanılacak maddelerin ortamda bağdaşık bir biçimde dağılmasını sağlayan, yemlere katılarak onların kararlı emülsüyon durumuna gelmesini sağlayan lesitin, mono ve digliserit gibi maddeler. Bir gıda maddesinde, yağ, su ve benzerleri iki veya daha fazla farklı fazın bağdaşık karışımını sağlayan veya sabit tutan madde.

EMÜŞÜK

Süt kardeş. Aynı zamanlarda doğan çocuklar, yaşıt.

EMÜLSİYONLAYICI

Emülsifiyer.

EMÜLSİYON

Bir sıvının çözünmediği başka bir sıvı içinde mikroskobik boyutlu damlacıklar halinde dağılıp asılı kalması sonucu oluşan karışım. Bir sıvı molekülünün başka bir sıvı içinde dağılması. Birbiriyle birleşmeyen iki sıvının biri diğeri içinde küçük zerrecikler durumunda dağılarak oluşturduğu heterojen karışım, sübye.

EMÜLZİYON

Bir sıvı parçacıklarının yine bir sıvı içinde dağılması. Bir sıvı parçacıklarının yine bir sıvı içinde dağılması. bk süspansiyon.

EMÜLSİFİYER

Büyük yağ küreciklerini daha küçük ve bağdaşık parçacıklar biçiminde bir sıvı içinde süspansiyon durumunda dağılmasını sağlayabilen madde, emülsiyonlayıcı.

  -   -   -  

Anlamında EMÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EMÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

VEZLEMÜK

Cansız, sıska, yorgun, miskin: -Haydi ordan vezlemük sen de!.

OTORADYOGRAFİ

Radyasyonun fotoğrafik emülsiyonlar üzerindeki etkisiyle dokularda radyoaktif maddelerin yerinin belirlenmesi veya radyoaktif maddelerin yaydığı ışınlarla radyoaktiviteye duyarlı materyallerin üzerinde görüntü oluşturma yöntemi. Önceleri radyoaktif birleşiklerle işleme tabi tutulan doku kesitleri, ışığa duyarlı emülsiyonlarla kaplanarak buzdolabında ışık geçirmeyen kapalı bir kutuya yerleştirilir ve değişik zamanlarda pozlanmasıyla radyoaktif maddenin yeri belirlenir. Organların, hücre kısımlarının, büyük moleküllerin ya da moleküllerdeki belirli bir grup ya da atomun radyoizotoplarla işaretlenip bir film üzerinde gösterilmesi tekniği. Radyootografi.

STABİLİZÖR

Stabilizatör. Gıdalarda fiziksel yapının veya rengin koruması amacıyla özellikle emülsifiye ürünlerde kullanılan gıda katkı maddesi.

İGEPON

N-metil taurin veya n-siklohekzil taurin ve yağlı asitten türetilmiş sülfoamidler, oleik asit ve sodyum isetiyonatın esterlerini içeren, köpük yapıcı ıslatıcı dağıtıcı, emülsiyonlaştırıcı olarak kullanılan anyonik yüzeyaktif maddelerin bir serisi için ticari ad.

LİLİKUİT

Emülsiyonlar gibi dispers veya kolloidal iki sıvı fazlı sistem.

FOSFATİDİLKOLİN

Hücre zarlarında bol bulunan ve ek grup olarak kolin taşıyan bir fosfolipit Lesitin. Fosfatidik aside bağlı ek grup olarak kolin taşıyan, hücre zarlarında en çok bulunan, kolinin vücut deposu olan ayrıca yağ oranı yüksek gıdalarda emülgatör olarak kullanılan bir fosfolipit, lesitin.

FOSFATLAR

Bitkiler için gerekli besin niteliği taşıyan, insan ve hayvan gıdasının normal bileşeni olan, su ortamlarında aşırı birikmeleri durumunda ötrofikasyona neden olan fosfat bileşikleri. Şelat yapıcı, tampon, emülgatör, renk koruyucu, su tutma kapasitesini artırıcı özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan, amonyum fosfat, sodyum asit pirofosfat, pirofosfat gibi gıda katkı maddeleri.

ÖZEMÜK

Gevşek : İplik özemük.

SÜBYE

Mürekkep balığı. Badem içi, ezilmiş sarımsak, kavun çekirdeği vb.nden yapılan boza koyuluğunda sıvı. Emülsiyon.

LİGNOSÜLFONATLAR

Ayırıcılar, kararlaştırıcılar, emülsiyonlaştırıcı ve kompleks yapıcı reaktifler, öğütücüler gibi çok geniş kullanım alanına sahip bileşikler.

SÖYLEMÜK

Sessiz : Bırak şu söylemük sümsüğü.

FREUNDADJUVANI

Bağışık cevabı artırmak için kullanılan, fosfat ve alüminyum hidroksit gibi mineral tuzları, mineral yağ-su emülsiyonları gibi maddeler.

SAPONİN

Birçok bitkide bulunan ve suda köpüklü bir çözelti veren çeşitli steroit gliseritler. Suyla çalkalandığında dayanıklı köpük oluşturarak yüzey gerilimini artırıcı etkilerinden dolayı suda çözünmeyen maddeleri emülsiyon veya süspansiyon hâlinde tutmak için kullanılan, alyuvarların parçalanmasına neden olan bir glikozit türü. Yonca gibi bitkilerde bulunur, sığır ve koyunlarda ciddi şişkinliğe neden olabilirler.