Sonu ELEM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "elem" olan, toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. Sonu elem ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında elem olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde elem olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ÖNYİNELEM

8 harfli kelimeler

SİMGELEM, ALAHELEM

7 harfli kelimeler

İMGELEM, YİNELEM, İNCELEM, ELLELEM, ÇİYELEM

6 harfli kelimeler

ECELEM, ELELEM, EVELEM

5 harfli kelimeler

GELEM, BELEM, TELEM, SELEM, KELEM, ŞELEM, ZELEM

4 harfli kelimeler

ELEM

Bazı kelimelerin anlamları

ELEM

Acı, üzüntü, dert, keder.

YİNELEM

Anlatımı ve ses güzelliğini güçlendirmek ereğiyle bir sözcüğün yazıda sık sık kullanılması. Ör. / Büyüksün İlâhi büyüksün büyük / Büyüklük yanında kalır pek küçük (Ali Haydar).

EVELEM

Kazları semirtmek için verilen mısır unu hamuru.

ELELEM

Başkaları, e lalem.

TELEM

Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan araç.

SELEM

Belirti. Ürem, faiz. İm, belirti. Bilgi. Gürültü.

ECELEM

Sözün başı, başlangıcı.

İNCELEM

Bir konuyu incelemek ya da bir durumu saptamakla görevlendirilen kişice hazırlanmış, yazılı açıklama ve görüşler.

ÖNYİNELEM

Söze, pekitme değeri ve coşku katmak için her önermenin, her önerme parçasının başında bir sözcüğün yinelenmesi: / Hâlâ hurafeler yaşatır her çürük kafes; / Hâlâ beşik gıcırtısı, hâlâ o tozlu ses. (Tevfik Fikret).

BELEM

Çavuş üzümü.

GELEM

Kalem. Ama, fakat: Gideceğim gelem otobüs yok. Arapça kökenli kalem: kalem.

ÇİYELEM

Çiğdem. Sevimli yakışıklı adam.

ELLELEM

Herhalde, galiba, zannedersem. Sanırım, anlaşılan, demek ki.

ALAHELEM

Arapça kökenli Allâhü alem bi's-sevâb: allahualem.

İMGELEM

Hayal dünyası, imajinasyon.

SİMGELEM

Bir bilim dilinde çeşitli kavram ve işlemleri dile getirmek üzere başvurulan simgeler dizgesi.

  -   -   -  

Anlamında ELEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ELEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMERİKYUM

Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am).

ANLATI

Ayrıntılarıyla anlatma. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

AKADEMİSYEN

Öğretim elemanı.

AL

Kanın rengi, kızıl, kırmızı. Dorunun açığı, kızıla çalan at donu. Aldatma, düzen, tuzak, hile. Yüze sürülen pembe düzgün, allık. Bu renkte olan (at). Alüminyum elementinin simgesi. Bu renkte olan.

AKEMİ

İki elemanlı mermer yapıştırıcısı.

AMETAL

Metal olmayan element.

ALTIN

Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

AR

100 m² değerinde yüzey ölçü birimi. Argon elementinin simgesi. Utanma, utanç duyma.

ALŞİMİ

Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

APRELEME

Aprelemek işi.

AKTİNYUM

Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

ARGÜMAN

Kanıt. Tez, iddia, sav. Bir çıkış kümesinin değişkeni. Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer. Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı.

AÇINSAMAK

Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.

ARGON

Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada % 1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element (simgesi Ar).

ALÜMİNYUM

Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, 660 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al). Bu elementten yapılmış.

AM

Dişilik organı. Amerikyum elementinin simgesi.

ALAŞIMLAMAK

Metale, alaşım elementlerini eriterek katmak.