ELELE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "elele" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. elele ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu elele ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde elele olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ELELE

Salyangoz.

ELELEM

Başkaları, e lalem.

ELELELE

Ah, of, ay anlamında ünlem.

ELELEYH

O tarafa.

  -   -   -  

Anlamında ELELE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ELELE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YALLI

Sırtlan. Bar, halay, horan gibi, elele tutuşup oynanan oyunların genel adı. Hoppa, kötü kadın. Bakımlı, semiz. Kirli, bakımsız kişi. Üstü başı kirli, pis kimse. Obur, çok yiyen. Halay oyunu.

YETİZLEME

İçinde fikir meselelerine değgin bir konunun uzun uzun incelenip açıklandığı yazılı bir sergileme. (Yetizlemek, tetkik ve ikmal etmek anlamınadır.). Düşünsel ya da bilimsel bir konuyu inceleyip geliştiren yazı türü.

ÇABUKLAŞMA

Çabuklaşmak işi, aceleleşme.

AGAMAGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, ot ve böceklerle beslenen, Eski Dünya'da yaşayan, sırtlan taraklı olan türlere sahip bir familya. (Agamidae, Karibçe agama=bir tip kertenkele), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımının bir familyası. Eski Dünyanın sırtları taraklı olan kertenkeleleridir. Otçul ve böcekçildirler. Yakalı agama (Chlamydosaurus kingi), diken-kuyruklu agama (Uromastix spinipes), çöl agaması (Agama mutabilis), hardun (Alm. Stellio) iyi bilinen türleridir.

OTOTOMİ

Bazı solucanlarda, eklem bacaklılarda ve kertenkelelerde olduğu gibi organizmanın bacak, kuyruk gibi bir parçasının atılması. Bazı kurtlarda, eklembacaklı hayvanlarda ve kertenkelerde olduğu gibi, vücudun bir parçasının refleks sonucu kendi kendine kopup ayrılması.

ÇIMACI

Vapur iskelelerinde çıma uzatan veya tutan işçi.

GÜNLEM

Bir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahseden köşesi (GÜNLEMCİ, Chroniqueur).

ÇABUKLAŞTIRMA

Çabuklaştırmak işi, tacil, aceleleştirme.

ACELELEŞME

Aceleleşmek işi.

YELELENME

Yelelenmek işi.

GEKOGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, küçük vücutlu ve iri gözlü parmaklarının ucunda yapışkan safihaları olan, ses çıkaran, zararsız, sıcak memleketlerde yaşayan bir familya. (Geckonidae, Malayaca: geko= bir tip kerkentele), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia)sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına (bk) giren bir famlyası. Küçük vücutlu ve iri gözlüdürler. Parmaklarının uçlarında yapışma safihaları bulunur.İnsanlara zararı yoktur.Sıcak memleketlerde bol olarak bulunurlar.Ses çıkarırlar.Duvar gekosu (Tarentola mauritanica), yassı-parmaklı geko (Hemidactylus turcicus)türleri iyi bilinir (bk).

ÇABUKLAŞTIRMAK

Bir işin yapılmasını hızlandırmak, aceleleştirmek, tesri etmek.

CİLLE

Madeni kalem ucu. Sedir. Üstü toprak ile örtülmüş küçük ve alçak ev. Hile. İşkence. Yalnız kişi. Gerdek gecesi gelin ile güveğiyi elele dolaştırma âdeti. Büyük testi.

TEYUGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, iki sivri uzantı ile sonlanan uzun, yassı ve pullu bir dilleri olan, Amerika'da yaşayan türleri içine alan bir familya. (Teiidae, Portekizce: teju = bir tip sürüngen), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına giren bir familyası. İki sivri uzantı ile sonlanan uzun, yassı ve pullu bir dilleri vardır. Tropik Amerika da yaşarlar. Teyu (Tupinambis teguixin) iyi bilinen türüdür.

KERTENKELE

Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus).

ÇABUKLAŞMAK

Çabukluk kazanmak, hızlanmak, aceleleşmek.

CINGAR

Kavga, gürültü: Eve gelelerdi cıngar çıkarırdım.

MEZZETİNO

Giysisi kırmızı olan, Commedia dell'arte türünün uşak tiplerinden biri. Commedia deli'arte türünde giysisi kırmızı beyaz kurdelelerle süslü uşak tipi.