Sonu ELEL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "elel" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu elel ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında elel olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde elel olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ELEL

Elden, el ile, doğrudan doğruya.

HELEL

Bilezik.

  -   -   -  

Anlamında ELEL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ELEL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GELEYÜZ

Gelelim.

ÇIMACI

Vapur iskelelerinde çıma uzatan veya tutan işçi.

YELELENME

Yelelenmek işi.

SORUNLU

Sorunu olan, meseleli, problemli.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

CİLLE

Madeni kalem ucu. Sedir. Üstü toprak ile örtülmüş küçük ve alçak ev. Hile. İşkence. Yalnız kişi. Gerdek gecesi gelin ile güveğiyi elele dolaştırma âdeti. Büyük testi.

CINGAR

Kavga, gürültü: Eve gelelerdi cıngar çıkarırdım.

ÇABUKLAŞMAK

Çabukluk kazanmak, hızlanmak, aceleleşmek.

GEKOGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, küçük vücutlu ve iri gözlü parmaklarının ucunda yapışkan safihaları olan, ses çıkaran, zararsız, sıcak memleketlerde yaşayan bir familya. (Geckonidae, Malayaca: geko= bir tip kerkentele), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia)sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına (bk) giren bir famlyası. Küçük vücutlu ve iri gözlüdürler. Parmaklarının uçlarında yapışma safihaları bulunur.İnsanlara zararı yoktur.Sıcak memleketlerde bol olarak bulunurlar.Ses çıkarırlar.Duvar gekosu (Tarentola mauritanica), yassı-parmaklı geko (Hemidactylus turcicus)türleri iyi bilinir (bk).

ÇÖPLÜK

Çöplerin atıldığı veya biriktirildiği yer, çöp tenekesi, küllük, süprüntülük, gübürlük, mezbele, mezbelelik. Çok kirli yer. Her türlü yetkinin sınırsızca kullanıldığı yer.

DREZİNA

1814 Viyana sergisinde gösterilen, yönelteçli, seleli ve yeri iterek yürütülen 25 kilo ağırlığında, Baron Drais'in yaptığı tahta araç.

KERTENKELE

Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus).

AGAMAGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, ot ve böceklerle beslenen, Eski Dünya'da yaşayan, sırtlan taraklı olan türlere sahip bir familya. (Agamidae, Karibçe agama=bir tip kertenkele), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımının bir familyası. Eski Dünyanın sırtları taraklı olan kertenkeleleridir. Otçul ve böcekçildirler. Yakalı agama (Chlamydosaurus kingi), diken-kuyruklu agama (Uromastix spinipes), çöl agaması (Agama mutabilis), hardun (Alm. Stellio) iyi bilinen türleridir.

ÇABUKLAŞTIRMA

Çabuklaştırmak işi, tacil, aceleleştirme.

SIRTLAN

Sırtlangillerden, genellikle leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan, yeleli kurt (Hyaena).

SÖZLEŞMELİ

Sözleşmeye dayanan, sözleşme yapılan, mukaveleli, kontratlı. Sözleşme yapılarak.

ÇABUKLAŞTIRMAK

Bir işin yapılmasını hızlandırmak, aceleleştirmek, tesri etmek.

ACELELEŞME

Aceleleşmek işi.

GÜNLEM

Bir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahseden köşesi (GÜNLEMCİ, Chroniqueur).

ÇABUKLAŞMA

Çabuklaşmak işi, aceleleşme.