ELEKTRONEGATİFLİK Nedir?

ELEKTRONEGATİFLİK kelimesi ilk harfi E ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında e sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi l , üçüncü harfi e , dördüncü harfi k , beşinci harfi t , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi g , onbirinci harfi a , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi f , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi i , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı e sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ELEKTRONEGATİFLİK anlamı

Elementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliği itibari olarak 4,00 kabul edilmiş ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri buna göre sıraya dizilmişlerdir.

ELEKTRONEGATİFLİK hakkında bilgiler

ELEKTRONEGATİFLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük