ELEKTROMANYETİZMA Nedir?

ELEKTROMANYETİZMA kelimesi ilk harfi E ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında e sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi l , üçüncü harfi e , dördüncü harfi k , beşinci harfi t , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi y , onikinci harfi e , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi z , onaltıncı harfi m , onyedinci harfi a şeklindedir. Başı e sonu a olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ELEKTROMANYETİZMA anlamı

Elektriklenme ile mıknatıslanmanın karşılıklı olarak etkilenmelerinden ortaya çıkan olayların bütünü. Elektrik akımıyla mıknatıs elde etme.

ELEKTROMANYETİZMA hakkında bilgiler

ELEKTROMANYETİZMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük