ELEKTRİKLENDİRMEK Nedir?

ELEKTRİKLENDİRMEK kelimesi ilk harfi E ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında e sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi l , üçüncü harfi e , dördüncü harfi k , beşinci harfi t , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi d , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı e sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ELEKTRİKLENDİRMEK anlamı

Bir yere elektrik sağlamak. Sinirli ve gergin bir duruma yol açmak.

ELEKTRİKLENDİRMEK hakkında bilgiler

ELEKTRİKLENDİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük