Sonu EL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "el" olan, toplam 1102 adet kelime bulunmaktadır. Sonu el ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında el olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde el olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

KOLANJİYOHÜCRESEL

16 harfli kelimeler

RADYOELEKTRİKSEL, ELDELEKLİDEMİREL, MENİNGOMİYELOSEL, MİYELOMENİNGOSEL

15 harfli kelimeler

FİBRİNOHÜCRESEL, HİDROMENİNGOSEL, IŞIKELEKTRİKSEL

14 harfli kelimeler

CEMAZİYELEVVEL, ANTİBAKTERİYEL, DİYAFRAMATOSEL, HEPATOHÜCRESEL, SİNENSEFALOSEL, YUKARIYAYLABEL

13 harfli kelimeler

HETEROSEKSÜEL, KONVANSİYONEL, SOSYOKÜLTÜREL, IŞIMÜRETİMSEL, İSTATİSTİKSEL, METALBİLİMSEL, TEKÖZDECİKSEL

12 harfli kelimeler

ARİTMETİKSEL, DİFERANSİYEL, MATEMATİKSEL, METROSEKSÜEL, REBİYÜLEVVEL, TEŞRİNİEVVEL, TRANSSEKSÜEL, MECAZIMÜRSEL, ANTİPERSONEL, DESKEMETOSEL, DİFERENSİYEL, EĞİTBİLİMSEL, KALBURCEDVEL, KIVRIMSIZTEL, POSTVAKSİNEL, YARIDENEMSEL

11 harfli kelimeler

BEYNELMİLEL, ÇEKİRDEKSEL, ENDÜSTRİYEL, ENTELEKTÜEL, FONKSİYONEL, GELİŞİGÜZEL, HOMOSEKSÜEL, KANUNUEVVEL, PROFESYONEL, SANSASYONEL, SİLİNDİRSEL, TRADİSYONEL, ABAKTERİYEL, CİNSGÜDÜSEL, DEZOJESTREL, ELEŞTİRİSEL, ENSEFALOSEL, EŞTERSÜSTEL, KAMMERSPİEL, KARŞIDÖNGEL, KERAFİLOSEL, OPERASYONEL, RUHDEVİMSEL, SOLMAZGÜZEL, SÖZLEŞİMSEL, SPERMATOSEL, YERÇEKİMSEL

10 harfli kelimeler

BAKTERİYEL, BARPARALEL, DARBIMESEL, EYTİŞİMSEL, GELENEKSEL, GİRİŞİMSEL, GÖRENEKSEL, İRRASYONEL, KARAMÜRSEL, ODYOVİZÜEL, POTANSİYEL, STRÜKTÜREL, VİYOLONSEL, YÖNETİMSEL, İRADIMESEL, SAĞTÖRESEL, AKADEMİSEL, BİREŞİMSEL, BÜYÜKGÜZEL, DENEYİMSEL, DERMATOSEL, DİVERTİKEL, EMBRİYONEL, FERRONİKEL, GALAKTOSEL, GÖÇTÜGÜZEL, GÖKSUGÜZEL, GÖRÜNGÜSEL, GÖRÜNTÜSEL, HAMPALIBEL, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AKLIEVVEL, AKSÜLAMEL, BİSEKSÜEL, ÇEVRİMSEL, DÜZLEMSEL, EĞİTİMSEL, ELEŞTİREL, ESPRİTÜEL, FOTOMODEL, İÇGÜDÜSEL, İLİNEKSEL, MESLEKSEL, METRDOTEL, MEVSİMSEL, MÜSTAKBEL, ÜRETİMSEL, AKTÖRESEL, ABDÜLEZEL, ANTEROSEL, BELLEKSEL, BİYODİZEL, BLASTOSEL, DEVHEYKEL, DÖRTGENEL, DÜŞLEMSEL, EPİPLOSEL, GÜNÜGÜZEL, HEMATOSEL, HEPYÜKSEL, KARAÇÖKEL, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ABECESEL, BEDENSEL, BELGESEL, BETİMSEL, BEYİNSEL, BİÇİMSEL, BİLİMSEL, BİLİŞSEL, BİREYSEL, BİTKİSEL, BÖLGESEL, BÖLÜMSEL, BÜTÜNSEL, CEBİRSEL, ÇEVRESEL, ÇİZGİSEL, ÇÖZÜMSEL, DAİRESEL, DENEYSEL, DEVİMSEL, DİRİKSEL, DİRİMSEL, DİZGESEL, DÖNENCEL, DÜŞÜNCEL, DÜŞÜNSEL, DÜZGÜSEL, EŞLEKSEL, EVRENSEL, FİZİKSEL, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKVAREL, BEŞAMEL, BÜYÜSEL, DESİBEL, DİŞİSEL, DİYALEL, EDİMSEL, EĞİTSEL, EREKSEL, EŞEYSEL, EZGİSEL, HELİSEL, İLKESEL, İMGESEL, İŞİTSEL, KALOMEL, KARAVEL, KENTSEL, KİŞİSEL, KÜRESEL, MUACCEL, MUADDEL, MUALLEL, MÜECCEL, NATÜREL, PARALEL, SEKSÜEL, ŞAMBREL, ŞİİRSEL, ŞNİTZEL, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AKTÜEL, ANOFEL, CENGEL, CETVEL, CİNSEL, ÇEĞMEL, DANTEL, DİLSEL, DİNSEL, DÖNGEL, DÜŞSEL, EPİTEL, FLANEL, FORMEL, GELGEL, GENZEL, GERDEL, GÖKSEL, GÖRSEL, GÜNCEL, HASTEL, HEYKEL, KARTEL, KENGEL, KESTEL, KÖKSEL, MAKTEL, MANUEL, MUHTEL, MÜCMEL, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BEDEL, BİYEL, CEBEL, CEDEL, ÇEKEL, ÇEPEL, ÇÖKEL, DİKEL, DİZEL, DÖNEL, DÜBEL, DÜVEL, EÇHEL, ENGEL, ENTEL, ERZEL, EVVEL, GAZEL, GENEL, GÖBEL, GÖVEL, GÜZEL, HALEL, HAMEL, HEZEL, İÇSEL, İLKEL, KESEL, KEVEL, LAMEL, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AGEL, AMEL, APEL, ECEL, EMEL, EZEL, NOEL, OTEL, ÖNEL, ÖZEL, REEL, AZEL, AKEL, ALEL, AREL, ATEL, AVEL, AYEL, DEEL, EHEL, ELEL, ENEL, EREL, EVEL, GEEL, İÇEL, İZEL, MEEL, ONEL, ÖMEL, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

BEL, FEL, JEL, KEL, SEL, TEL, YEL, CEL, DEL, EEL, GEL, HEL, LEL, MEL, NEL, ŞEL, VEL, ZEL

2 harfli kelimeler

EL

Bazı kelimelerin anlamları

EL

Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. Ülke, yurt, il. Kez, defa. Halk, ahali. İskambil oyunlarında her bir tur. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü. Yakınların dışında kalan kimse, yabancı. Oba, aşiret. Sahiplik, mülkiyet. İskambil oyunlarında oynama sırası.

DİYAFRAMATOSEL

Diyafram fıtkı ve diyaframdaki yırtık nedeniyle karın boşluğundaki organların göğüs boşluğuna geçmesi.

IŞIKELEKTRİKSEL

Işıkelektrik özelliği taşıyan.

MİYELOMENİNGOSEL

Omuriliğin ve onu çevreleyen zarların omurgadaki bir kusurdan dışarıya doğru fıtıklaşması.

HETEROSEKSÜEL

Karşı cinsi arzulayan.

ELDELEKLİDEMİREL

Kırşehir şehri, Akpınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HİDROMENİNGOSEL

Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının beyin-omurilik sıvısıyla dolu kese biçiminde dışarı taşması.

FİBRİNOHÜCRESEL

Fibrin ve hücrelerden yapılmış.

CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı. Geçmiş.

RADYOELEKTRİKSEL

Radyoelektriğe ilişkin.

ANTİBAKTERİYEL

Bakteri üremesini engelleyen. Bakteriyel üremeye engel olma veya bakterilerin öldürülmesi. Bakterilerin yaşamasını durduran veya üremesini önleyen kimyasal madde.

YUKARIYAYLABEL

Isparta şehri, Aksu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HEPATOHÜCRESEL

Karaciğer hücrelerini etkileyen veya karaciğer hücrelerine ait, hepatosellüler.

SİNENSEFALOSEL

Etrafındaki doku kısımlarına yapışık olan ensefalosel.

KOLANJİYOHÜCRESEL

Safra kanallarına ait, onlarla ilişkili veya ilişkin.

MENİNGOMİYELOSEL

Omurilik ve zarlarının bir kese içerisinde bulunması.

  -   -   -  

Anlamında EL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ACARLAŞMAK

Acar duruma gelmek.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ACELECİLİK

Aceleci olma durumu, ivecenlik.

ACAYİPLEŞMEK

Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma gelmek.

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük