EKSTRAPERİTONEAL Nedir?

EKSTRAPERİTONEAL kelimesi ilk harfi E ve son harfi L olan bir kelimedir. Başında e sonunda l olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi k , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi r , altıncı harfi a , yedinci harfi p , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi i , onbirinci harfi t , onikinci harfi o , onüçüncü harfi n , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi l şeklindedir. Başı e sonu l olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

EKSTRAPERİTONEAL anlamı

Karın zarının dışında olan.

EKSTRAPERİTONEAL hakkında bilgiler

EKSTRAPERİTONEAL ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.