EKSPERİMANTALİST Nedir?

EKSPERİMANTALİST kelimesi ilk harfi E ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında e sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi k , üçüncü harfi s , dördüncü harfi p , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi t , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi s , onaltıncı harfi t şeklindedir. Başı e sonu t olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

EKSPERİMANTALİST anlamı

Deneyselci.

EKSPERİMANTALİST hakkında bilgiler

EKSPERİMANTALİST ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük