Sonu EK ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ek" olan 8 harfli toplam 2380 adet kelime bulundu. Sonu ek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖFELEMEK

Bir şeyi avuç içinde ezerek ufalamak. Ovalamak : Bu leblebileri biraz daha öfelersen kabukları çıkar. Masaj yapmak, ovmak. Hamuru yoğurup yuvarlamak, topaç yapmak. Meyveleri ağaçtan elle kopararak toplamak. Dövmek. Bir nesneyi, avuç içinde ya da iki parmak arasında ufalamak. Yeri ve zamanı değilken tartışmaya girmek. Ufalamak, bk. üfelemek. Ovalamak. Hamuru yoğurup yuvarlamak.

GÖYERMEK

Bitki büyüyerek yeşermek, yeşillenmek. Küflenmek.

GULÜŞMEK

Gülüşmek.

GÖVELDEK

Erik, armut, çam ve benzerleri ağaçların üzerinde asalak olarak yetişen, yaz kış yeşil kalan bir çeşit sarmaşık.

PÖRÇÜMEK

Pamuklu, yünlü eşyalar tiftiklenmek, havlanmak.

ÜTLENMEK

Büyümek, gelişmek: Ağaçlar ütlendi.

ÇİĞNEMEK

Ağza alınan bir şeyi dişler arasında ezmek, öğütmek. Egemenliği altına almak, hükmetmek. Sayılması gereken bir şeyi saymamak, itibar etmemek, ayaklar altına almak. Ayağı veya tekerleği altına alarak ezmek.

GÜCÜNMEK

Şüphelenmek. Kendisine güç gelmek, güçlük duymak.

ÇELERMEK

Hayvan, zehirli ot yiyerek ölmek. Hayvanlar fazla yağlanarak ölmek. Hayvanlar ansızın ölmek. Davarlar ilkbaharda taze olan otları çok yiyip hazmedemeyerek ölmek. Gözleri bir noktaya dikilerek ölmek: Tavuğa bir taş vurdum çelerdi kaldı. Ekinler yeşermek. Büyümek, gelişmek. Sinirlenerek gözlerini açıp bağırmak. Büyüklere karşı gelmek: Terbiyesiz çocuk babasına çelermeğe başlamış. Bebek ağlamaktan tıkanmak: Kız koşsene, çocuk çelerdi. Boğaza birşey tıkanıp çıkarmağa çalışmak. Soğukta kalıp üşümek. Sallanarak yürüyüp kendini göstermek. Kan pıhtılaşmak. Susuzluktan bayılmak. Hastalıktan kalkmak, iyi olmak. Vurulan yer yara olmak: Koluma bir değnek vurdular kolum çelerdi. Soğuktan donacak gibi üşümek.

GEÇİNMEK

Yaşamak için gerekeni sağlamak. Taslamak. Uzlaşmak, anlaşmak. Ölmek. Kendi gereksinimlerini başkalarından sağlamak.

GUDERMEK

Otlatmak.

TÜKZİMEK

Ayağı engele takılıp sendelemek, düşer gibi olmak.

EĞSİLMEK

Eksilmek.

GÖNDEMEK

Göndermek.

YİTİNMEK

Ayak diremek.

KÖSNÜMEK

At, eşek ve benzerleri hayvanlar çiftleşme istemek. Dişi hayvan çiftleşmek istemek (eşek, at, sığır ve benzerleri için). Dişi hayvan erkek istemek.

DÜZELDEK

Tesviye ruhu.

ÖMZENMEK

İstemek: O kızı almaya çok ömzendim ama, anası razı olmadı.

DEĞİŞMEK

Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek. Değiştirmek. Karşılıklı alıp vermek, mübadele etmek. Yerine başka şey veya kimse gelmek.

ÜFLETMEK

Üfleme işini yaptırmak.