Sonu EK ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ek" olan 4 harfli toplam 62 adet kelime bulundu. Sonu ek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ELEK

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç.

İÇEK

Bazı dillerde, bir ek göreviyle köklerin yapısı içine giren seslik (İÇ EKLEYİŞ, infixation).

ETEK

Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılmış olan saç örtü. Dağ, tepe, yığın vb. yamaçlı şeylerin alt bölümü. Giysinin alt kenarı. Çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü. Giysinin belden aşağıda kalan bölümü. Edep yeri.

ESEK

Sabanın bütün parçalarını taşıyan eğri sopa.

ÜLEK

Testi. Geniş.

İŞEK

Bir yaşında koyun. Yeni kuzulayacak koyun. Kurt, çakal ve benzerleri hayvanların barındığı ıssız ve açıklık yerlerdeki küçük tepecik. Sidik. Eşek.

ÖREK

Duvar.

İREK

Davar ve sığırların sağılması ya da dinlenmesi için ayrılan dört yanı kapalı, üstü açık yer, ağıl. Sirke mayası. Duvar örerken taş ve kerpiçlerin arasına konulan çamur ya da harç. Hile, aldatma. Renk.

ÖVEK

Üveyik kuşu. İçinden su çıkan sulak yer.

ÖSEK

Çiftleşmek isteyen dişi sığır, kısrak ve benzerleri hayvan.

ÖZEK

Merkez.

ÜVEK

Üveyik. Suyu sızdıran toprak.

EYEK

Alt çene.

EVEK

Acele, çabuk. Güvercine benzeyen bir kuş, kumru.

MEEK

Meme.

EKEK

Ekelim anlamında. İki çene kemiğinin birleştiği yer. Ekin ekme aygıtı.

ÖŞEK

Dedikodu, abartma. Vaşak. Hortlak. Derisinden kürk yapılan tilki cinsinden bir hayvan, vaşak.

DEEK

Çocuğun tay durması.

ÖYEK

İyi, çok iyi. İlkbaharda yerden kaynayıp bir süre sonra kaybolan su. Toprak yığını, toprak öbeği. Balçık, batak. Yan taraf. Döküldüğü yerde tez ve geniş yayılan (yağ, boya vb.).

AREK

Sığırların toplu halde dinlendiği yer. Oyun yeri. Zayıf, cılız, sıska.