Sonu EK ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ek" olan 16 harfli toplam 166 adet kelime bulundu. Sonu ek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BEREKETSİZLEŞMEK

Bereketsiz duruma gelmek.

BAYRAMLAŞABİLMEK

Bayramlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

YAKLAŞTIRABİLMEK

Yaklaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİÇİMLENDİRİLMEK

Bir şeye biçim verilmek, şekillendirilmek.

DESTEKLENEBİLMEK

Desteklenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇEŞİTLENDİRİLMEK

Çeşitlenmesi sağlanmak.

ÇERÇEVELETTİRMEK

Çerçeveleme işini yaptırmak.

KRİSTALLEŞTİRMEK

Kristalleşme işini yaptırmak.

GÜÇLENDİREBİLMEK

Güçlendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİRLEŞTİREBİLMEK

Birleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇAĞRIŞTIRABİLMEK

Çağrıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SANSÜRLEYEBİLMEK

Sansürleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İYİLEŞTİREBİLMEK

İyileştirme imkânı veya olasılığı bulunmak. İyileşmesinde etkili olmak. İyileşmesine gücü yetmek.

NİHAYETLENDİRMEK

Nihayetlenme işini yaptırmak.

MİLLİLEŞTİRİLMEK

Milli duruma getirilmek.

SEVİMLİLEŞTİRMEK

Sevimli duruma getirmek, sevimli olmasını sağlamak.

SÜREĞENLEŞTİRMEK

Süreğen duruma getirmek, müzminleştirmek.

CÖMERTLEŞEBİLMEK

Cömertleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TERBİYESİZLEŞMEK

Terbiyesizce davranışlarda bulunmak, edepsizleşmek.

SİMGELEŞTİRİLMEK

Simgeleştirme işine konu olmak, sembolleştirilmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük