EHEMMİYETLİLİK Nedir?

EHEMMİYETLİLİK kelimesi ilk harfi E ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında e sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi h , üçüncü harfi e , dördüncü harfi m , beşinci harfi m , altıncı harfi i , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi l , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı e sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

EHEMMİYETLİLİK anlamı

Önemlilik.

EHEMMİYETLİLİK hakkında bilgiler

EHEMMİYETLİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük