EHDİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ehdi" olan, toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. ehdi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ehdi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ehdi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

EHDİYARIRAK

9 harfli kelimeler

EHDİBAREN, EHDİYAŞLİ

7 harfli kelimeler

EHDİBAR, EHDİDAR, EHDİKAR, EHDİLAF, EHDİLAL, EHDİMAL, EHDİMAM, EHDİRAZ, EHDİŞAM, EHDİYAC, EHDİYAR, EHDİYAŞ, EHDİYAT

6 harfli kelimeler

EHDİDA, EHDİZA

4 harfli kelimeler

EHDİ

Bazı kelimelerin anlamları

EHDİ

Anası ölüp de başka bir koyuna alıştırılan ya da elde beslenen kuzu. Cimri, pinti, görmemiş. Çok bilmiş, kurnaz (Kaman).

EHDİBAR

Arapça kökenli i'itibâr: itibar.

EHDİDAR

Arapça kökenli iktidâr: iktidar.

EHDİMAM

Arapça kökenli ihtimâm: ihtimam.

EHDİRAZ

Arapça kökenli i'tirâz: itiraz.

EHDİLAL

Arapça kökenli ihtilâl: ihtilal.

EHDİKAR

Arapça kökenli ihtikâr: ihtikar.

EHDİLAF

Arapça kökenli ihtilâf: ihtilaf.

EHDİYAŞLİ

İhtiyaçlı; yoksul.

EHDİYARIRAK

İhtiyarca, az ihtiyar.

EHDİYAR

Arapça kökenli ihtiyar: ihtiyar.

EHDİBAREN

Arapça kökenli i'tibâren: itibaren.

EHDİYAC

İhtiyaç.

EHDİYAŞ

Arapça kökenli ihtiyâç: ihtiyaç.

EHDİMAL

Arapça kökenli ihtimâl: ihtimal; olabilir ki; mümkündür ki.

EHDİŞAM

Arapça kökenli ihtişâm: ihtişam; eğlence.

  -   -   -  

Anlamında EHDİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EHDİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ŞANTAJ

Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma.

AVURLAMAK

Tehdit etmek.

TEHDİTKAR

Tehdit dolu, tehdit edici.

TEHDİTLİ

Tehdidi bulunan.

TEHDET

Arapça kökenli tehdid: tehdit.

ZARFÇI

Tenha bir yolda yere içi doluymuş gibi görünen zarf veya cüzdan bırakan, sonra da bunları bulup alan kimseyi suçlayarak, tehdit ederek para sızdıran dolandırıcı, papelci. Sokaklarda iskambil kâğıtlarıyla halkı dolandıran bir tür dolandırıcı, papelci.

AVKALAMAK

Isırmak: Köpek çocuğun arkalamadık yerini bırakmamış. Örselemek, hırpalamak, ansızın altına almak. Karıştırmak, iyice karıştırmak, kabartmak. Sıkıştırmak. Oynamak. Çocuğu hırpalıyarak sevmek. Azarlamak, tehdit etmek. Ovmak, ovalamak masaj yapmak 1. Çalkalamak, elemek. 1. Yakalamak, tutmak, avuçlamak. Engel olmak, geciktirmek. Çitilemek, avuç içinde sıkıştırmak, ovmak, ovalamak. Haksız yere hırpalamak. Ovmak, yıkamak (kirli giysi için). Yoğurmak, özleştirmek. Köpek koparmadan, az ısırmak.

RUAT

Bulut, gök gürültüsü. Konuşkan. Tehdit eden.

CELALİ

İlkin Yavuz Sultan Selim zamanında Turhal'da Mehdilik savı ile ortaya çıkan Bozok'lu Derviş Celâl'ın adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da türeyen tüm eşkiyaya verilen ad. İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş Celâl'in adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da ortaya çıkan bütün eşkıyaya verilen ad. Yüceliğe mensup.

GÖZDAĞI

Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit.

TEHDİTSİZ

Tehdidi bulunmayan, tehditten uzak.

YAPMAK

Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Yol almak. Davranmak, hareket etmek. Üretmek. Bir durum yaratmak. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Salgılamak, çıkarmak. Edinmek, sahip olmak. Olmasına yol açmak. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Olmak. Gerçekleştirmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Onarmak, tamir etmek. Evlendirmek. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Dışkı çıkarmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük