EE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ee" olan, toplam 14 adet kelime bulunmaktadır. ee ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ee ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ee olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

EEBEGELDİ

8 harfli kelimeler

EEĞRİLCE

7 harfli kelimeler

EERİLCE

6 harfli kelimeler

EELMEK, EESMEK

5 harfli kelimeler

EESİK, EESÜK, EETER, EEZEN

3 harfli kelimeler

EEK, EEL, EER, EEY

2 harfli kelimeler

EE

Bazı kelimelerin anlamları

EE

Güzel.

EESÜK

Eksik, noksan.

EELMEK

Eğilmek.

EER

Eğer. Eyer.

EEL

Herhangi bir şeyi dövmek için kullanılan dibeklerin demir eli.

EEZEN

Bir çeşit romatizma.

EEY

Seslenme ünlemi.

EEBEGELDİ

Bir çeşit çocuk oyunu.

EETER

Sırtı sarı, yanları siyah olan sığır çeşidi.

EERİLCE

Hayvanlara dadanan, eğri belli, boz renkli bir çeşit sinek, sığır sineği, büğelek.

EESMEK

Taneli şeyleri kabuğundan ayırmak için tepside savurmak.

EEK

Sapanın toprağı işleyen parçası.

EESİK

Günü dolmadan doğan çocuk.

EEĞRİLCE

Hayvanlara dadanan, eğri belli, boz renkli bir çeşit sinek, sığır sineği, büğelek.

  -   -   -  

Anlamında EE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MEGATON

Bir milyon ton değerinde kütle birimi. Nükleer bir bombanın veya merminin gücünü ölçmeye yarayan birim.

GECİKME

Gecikmek işi, teehhür, rötar.

ACIKLANMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Kızmak, çıkışmak, öfkelenmek. İnatlanmak, inat etmek.

YAZIKLANMA

Yazıklanmak işi, esef, teessüf.

ÜZÜNTÜ

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

UTANMA

Utanmak durumu, arlanma, teeddüp.

YERİNME

Yerinmek işi, teessüf.

GERÇEKLİK

Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, hakikilik, şeniyet, realite, reellik.

ÇEKİRDEKSEL

Nükleer.

OECD

Türkçe'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak anılır. Uluslararası bir ekonomi örgütü. 1961 yılında kurulmuştur. 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) devamı niteliğindedir. Üye ülkelerinin çoğu Avrupa Birliği üyesidir ve sanayi olarak gelişmiş ülkelerdir bir çoğu da sadece gözlemci olan üyelerdir.

BOYLAM

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen çemberi arasındaki açı değeri, tul, tul derecesi, meridyen.

ÜZÜNTÜLÜ

Üzüntüsü olan, acılı, müteessir. Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak. Üzüntü veren.

YAZIKLANMAK

Üzülmek, acınmak, esef etmek, teessüf etmek.

ÇAKIRDİKEN

Maydanozgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki, deveelması (Arctium tomentosum).

ETKİLENMEK

Etkiye uğramak, müteessir olmak.

URANYUM

Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U).

GERÇEK

Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

AYNŞTAYNYUM

Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi Es).

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

ÖLÇÜNMEK

Bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek.