EDİNMECİLİK Nedir?

EDİNMECİLİK kelimesi ilk harfi E ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında e sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi e , ikinci harfi d , üçüncü harfi i , dördüncü harfi n , beşinci harfi m , altıncı harfi e , yedinci harfi c , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı e sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

EDİNMECİLİK anlamı

Kimi canlıların, besinleri ya da başka türlü nesneleri edinmek ve bunların istifçiliğini yapmak için gösterdikleri davranışlar.

EDİNMECİLİK hakkında bilgiler

EDİNMECİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük