Sonu E ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 8 harfli toplam 1704 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DENSİZCE

Densize yaraşır. (densi'zce) Densize yaraşır bir biçimde.

İNCELEME

İncelemek işi, tetkik. Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma.

SÜMETEYE

Boşuna.

MUALLİME

Bayan öğretmen.

GÜVERTME

Sonbaharda ekilen ekin.

ÖRENDİRE

Hayvan dürtmeye yarayan ucu bizli değnek, üvendire.

FLEKTERE

Eğme, bükme.

HASBAHÇE

(Mimarlık) Padişah saraylarının bahçelerine verilen ad. Saray sınırları içinde bulunan bahçe ve bostanlar.

FİTLENME

Fitlenmek işi.

MÜBADELE

Değişim.

PEDERANE

Babaya yakışır bir biçimde.

GÜMLETME

Gümletmek işi.

GÖKTERKE

Her çeşit yeşil, taze sebze: Gök terke çıktı mı işler biraz kolaylaşıyor.

KERKİNME

Kerkinmek işi.

EDİRNENE

Bir çeşit çocuk oyunu.

KİŞİZADE

Soylu.

DERSHANE

Derslik. Öğrencilere okul dışında para ile ders veren özel kuruluş.

FATİHANE

Fatih gibi, fatihe benzercesine.

ÇİREPENE

Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak.

TİZLEŞME

Tizleşmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük