Sonu E ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 5 harfli toplam 1846 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖDEME

Ödemek işi, tediye.

İGEZE

Hastalık sonrası toparlanma, nekahat devri.

ZÖKDE

Çivi.

DİRGE

Demet.

ŞAHRE

Şehriye.

ÖNİZE

Yol kesme : Bu gece tilkilere önizeye gideceğiz.

GASTE

Gazete.

YEZNE

Enişte. Damat.

BEŞME

Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan, yollu bir kumaş türü. Tabaklanmamış ham deri. Çıkrıkçı tezgâhının kütüğü.

SİKME

Sikmek işi. Bir çeşit sebze yemeği, silkme.

KESRE

Esre.

İLAVE

Ekleme, ulama. Eklenmiş parça. Ek. Arttırma, büyütme, abartma.

KÜŞŞE

Dolaşık, karışık (saç, iplik ve benzerleri şeyler).

TUĞÇE

Küçük tuğ.

TÖMBE

Göbekli (kimse). Küçük toprak yığınları ya da yuvarlak tepecikler.

SÜRGE

Sürülmüş tarlanın keseklerini kırmaya, düzeltmeye yarayan ağaç araç. Diken, çalı ya da büyük taş taşımaya yarayan çatal ağaç: Bu taşı sürge ile getirdim. Bir yerden başka bir yere göçen kişi. Sürülen tarlayı düzenlemeye yarayan araç. Sürülmüş toprağı düzeltmek ve kesekleri parçalamak amacıyla bir sap ile ona dik kalın ağaç ya da tahtadan oluşan bir çiftçi aracı. (Köprü, Aşağıdinek Şarkikaraağaç Isparta; Orhaniye, Ahmediye Çumra Konya).

ZEVCE

Karı.

PÜRSE

Sebze evleği.

YETME

Yetmek işi.

MEHLE

Kasaplık hayvanların omuz başından çıkan külbastılık veya pastırmalık yumuşak et.