Sonu E ile biten 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 17 harfli toplam 58 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BELGELENDİREBİLME

Belgelendirebilmek işi.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLME

Ölümsüzleştirilmek.

BİLGİLENDİREBİLME

Bilgilendirebilmek işi.

BİÇİMLENDİREBİLME

Biçimlendirebilmek işi.

ÖZGÜRLEŞTİREBİLME

Özgürleştirebilmek durumu.

BAĞDAŞTIRILABİLME

Bağdaştırılabilmek işi.

DEĞERLENDİRİVERME

Değerlendirivermek işi.

YOĞUNLAŞTIRABİLME

Yoğunlaştırabilmek işi.

OLGUNLAŞTIRABİLME

Olgunlaştırabilmek işi.

KESİNLEŞTİREBİLME

Kesinleştirebilmek işi.

DEĞERSİZLEŞEBİLME

Değersizleşebilmek işi.

ANLAMLANDIRABİLME

Anlamlandırabilmek işi.

KARŞILAŞTIRABİLME

Karşılaştırabilmek işi.

BÜTÜNLEŞTİREBİLME

Bütünleştirebilmek işi.

BOLLAŞTIRILABİLME

Bollaştırılabilmek işi.

ÖZDEVİMLİLEŞTİRME

Bir yordam, süreç ya da donanımı özdevimli kılmayı amaçlayan dönüştürme.

BİÇİMSİZLEŞEBİLME

Biçimsizleşebilmek işi.

DEĞERLENDİREBİLME

Değerlendirebilmek işi.

KÜLTÜRSÜZLEŞTİRME

Kültürsüzleştirmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük