Sonu E ile biten 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 17 harfli toplam 58 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

POLİMERLEŞTİRİLME

Polimerleştirilmek işi.

BAĞDAŞTIRILABİLME

Bağdaştırılabilmek işi.

MEŞRULAŞTIRABİLME

Meşrulaştırabilmek işi.

BİRLEŞTİRİLEBİLME

Birleştirilebilmek işi.

CESARETLENDİRİLME

Cesaretlendirilmek işi, yüreklendirilme.

ÇORAKLAŞTIRABİLME

Çoraklaştırabilmek işi.

BİÇİMLENDİREBİLME

Biçimlendirebilmek işi.

KARARLAŞTIRABİLME

Kararlaştırabilmek işi.

YOĞUNLAŞTIRABİLME

Yoğunlaştırabilmek işi.

ÖZDEŞLEŞTİREBİLME

Özdeşleştirebilmek işi.

DEĞERSİZLEŞEBİLME

Değersizleşebilmek işi.

DALGALANDIRABİLME

Dalgalandırabilmek işi.

OLGUNLAŞTIRABİLME

Olgunlaştırabilmek işi.

GENELLEŞTİREBİLME

Genelleştirebilmek işi.

ÇEŞİTLENDİREBİLME

Çeşitlendirebilmek işi.

EVRENSELLEŞEBİLME

Evrenselleşebilmek işi.

SABİTLEŞTİREBİLME

Sabitleştirebilmek işi.

SONUÇLANDIRABİLME

Sonuçlandırabilmek işi, neticelendirebilme.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLME

Ölümsüzleştirilmek.