Sonu E ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 16 harfli toplam 130 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TROGLOTREMATİDAE

Kuş ve memelilerin çeşitli organları ve sinüslerinde yaşayan 10 mm den küçük, kimileri yalnızca 1-2 mm uzunlukta olan, kalın, dikenli veya pullu, oval yapılı trematod ailesi. En önemli cinsi Paragonimus'tur.

DENKLEŞTİREBİLME

Denkleştirebilmek işi.

BİTİŞTİRİLEBİLME

Bitiştirilebilmek işi.

SADELEŞTİREBİLME

Sadeleştirebilmek işi.

PAYANDALAYABİLME

Payandalayabilmek işi.

NİTELENDİREBİLME

Nitelendirebilmek işi.

CANAVARLAŞABİLME

Canavarlaşabilmek işi.

ÇALIŞTIRILABİLME

Çalıştırılabilmek işi.

GARANTİLEYEBİLME

Garantileyebilmek durumu.

ÇİFTLEŞTİREBİLME

Çiftleştirebilmek işi.

BELİRSİZLEŞTİRME

Belirsizleştirmek işi.

ELEKTROFOTOMETRE

Kolorimetrik analizler için fotoelektrik bir sensörle donatılmış alet.

MANALANDIRABİLME

Manalandırabilmek işi.

TASDİKLETTİRİLME

Onaylattırılma.

PROGRAMLAYABİLME

Programlayabilmek işi.

BELİRGİNLEŞTİRME

Belirgin duruma getirme.

DEVİNDİRİLEBİLME

Devindirilebilmek işi.

NETİCELENDİRİLME

Sonuçlandırılma.

BAĞIMLILAŞABİLME

Bağımlılaşabilmek işi.

UZAKLAŞTIRABİLME

Uzaklaştırabilmek işi.