Sonu E ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 16 harfli toplam 130 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEVİNDİRİLEBİLME

Devindirilebilmek işi.

HEYECANLANIVERME

Heyecanlanıvermek durumu.

BELİRGİNLEŞTİRME

Belirgin duruma getirme.

SPEKTROFOTOMETRE

Soğurulan veya yayılan ışınların frekansını ve şiddetini nicel olarak ölçen fotoelektrik dedektöre sahip bir spektrometre. Çözelti durumundaki saptanmak istenen maddenin, çeşitli reaktiflerle reaksiyona sokulması sonucu oluşan rengin yoğunluğunun ölçülmesiyle nicel olarak madde miktarının belirlenmesini sağlayan cihaz ve analitik yöntem.

PAYANDALAYABİLME

Payandalayabilmek işi.

KİREÇSİZLEŞTİRME

Kireçten arıtma.

YAPILANDIRABİLME

Yapılandırabilmek işi.

TASARIMLAYABİLME

Tasarımlayabilmek işi.

TASDİKLETTİRİLME

Onaylattırılma.

ECHİNOSTOMATİDAE

Echinochasmus ve Echinostoma cinslerini içeren ön kısımlarında dikenli bir yaka taşıyan, vücutları uzun ve dikenlerle kaplı, genellikle çekmenleri birbirine yakın olan bir trematod ailesi.

METASTRONGYLİDAE

Strongyloidea aile üstünde bulunan Metastrongylus cinsini içeren nematod ailesi.

DENKLEŞTİREBİLME

Denkleştirebilmek işi.

ANOPLOCEPHALİDAE

Cestoda alt sınıfında, Cyclophyllidea takımında bulunan insanlarda ve otçullarda Anoplocephala, Bertiella, Moniezia, Paranoplocephala ve Thysanosoma gibi gerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısında önemli cinsleri içeren orta veya büyük sestodların bulunduğu aile.

GELİŞTİRİLEBİLME

Geliştirilebilmek işi.

DEĞİŞTİRİLİVERME

Değiştirilivermek işi.

ÇEKİNGENLEŞTİRME

Çekingenleştirmek işi.

AĞAÇLANDIRABİLME

Ağaçlandırabilmek işi.

ASKERİLEŞTİRİLME

Askerileştirilmek işi.

BİLİNÇLENDİRİLME

Bilinçlendirilmek işi, şuurlandırılma.

ŞUURLANDIRABİLME

Bilinçlendirebilme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük