Sonu E ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 16 harfli toplam 130 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GERÇEKLEŞTİRİLME

Gerçekleştirilmek işi.

KÜRESELLEŞEBİLME

Küreselleşebilmek işi.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLME

Dönüştürülebilmek işi.

POTAMOGETONACEAE

Su sümbüllerigiller.

HİDRODİNAMOMETRE

Bir sıvının akış hızını ölçen alet.

ÖDÜLLENDİREBİLME

Ödüllendirebilmek işi.

DENKLEŞTİREBİLME

Denkleştirebilmek işi.

BÖLÜŞTÜRÜLEBİLME

Bölüştürülebilmek işi.

AÇGÖZLÜLEŞEBİLME

Açgözlüleşebilmek durumu.

TASARIMLAYABİLME

Tasarımlayabilmek işi.

RENKLENDİREBİLME

Renklendirebilmek işi.

DENGESİZLEŞTİRME

Dengesizleştirmek işi.

BİLİNÇLENDİRİLME

Bilinçlendirilmek işi, şuurlandırılma.

DİNÇLEŞTİREBİLME

Dinçleştirebilmek işi.

YÜZSÜZLEŞTİRİLME

Yüzsüzleştirilmek işi.

YABANCILAŞABİLME

Yabancılaşabilmek işi.

KAYALARMEMDUHİYE

Sakarya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

YÜZEYSELLEŞTİRME

Yüzeyselleştirmek durumu.

SCHİSTOSOMATİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen, Heterobilharzia, Schistosomatium, Schistosoma, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia ve Austrobilharzia cinslerini içeren, Trematoda sınıfından kan kelebeği ailesi.

BELİRGİNLEŞTİRME

Belirgin duruma getirme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük