Sonu E ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 16 harfli toplam 130 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇEKİÇLETİLEBİLME

Çekiçletilebilmek işi.

NETİCELENDİRİLME

Sonuçlandırılma.

NİTELENDİREBİLME

Nitelendirebilmek işi.

SADELEŞTİREBİLME

Sadeleştirebilmek işi.

FOTOPOLİMERLEŞME

Işık etkisiyle moleküllerin kondensasyon reaksiyonu vermesi.

SCHİSTOSOMATİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen, Heterobilharzia, Schistosomatium, Schistosoma, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia ve Austrobilharzia cinslerini içeren, Trematoda sınıfından kan kelebeği ailesi.

EFSANELEŞTİRİLME

Efsaneleştirilmek işi.

BİLİNÇLENDİRİLME

Bilinçlendirilmek işi, şuurlandırılma.

DİNÇLEŞTİREBİLME

Dinçleştirebilmek işi.

SPEKTROFOTOMETRE

Soğurulan veya yayılan ışınların frekansını ve şiddetini nicel olarak ölçen fotoelektrik dedektöre sahip bir spektrometre. Çözelti durumundaki saptanmak istenen maddenin, çeşitli reaktiflerle reaksiyona sokulması sonucu oluşan rengin yoğunluğunun ölçülmesiyle nicel olarak madde miktarının belirlenmesini sağlayan cihaz ve analitik yöntem.

EDİLGENLEŞTİRTME

Edilgenleştirtmek işi.

GEÇERSİZLEŞTİRME

Geçersizleştirmek durumu.

ÇİRKİNLEŞTİRİLME

Çirkinleştirilmek işi.

RENKLENDİREBİLME

Renklendirebilmek işi.

İSİMLENDİRİVERME

İsimlendirivermek işi.

CEZALANDIRABİLME

Cezalandırabilmek işi.

DEVİNDİRİLEBİLME

Devindirilebilmek işi.

YARARLANILABİLME

Yararlanılabilmek işi.

BEREKETLENEBİLME

Bereketlenebilmek işi.

RASTGELELEŞTİRME

İstatistiksel teorinin tesadüfi örneklemeyi temel almış olması nedeniyle örneklemedeki taraflılığı önlemek ve hatayı azaltmak için yapılan bir işlem.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük