Sonu E ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 16 harfli toplam 130 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ŞUURLANDIRABİLME

Bilinçlendirebilme.

SPEKTROFOTOMETRE

Soğurulan veya yayılan ışınların frekansını ve şiddetini nicel olarak ölçen fotoelektrik dedektöre sahip bir spektrometre. Çözelti durumundaki saptanmak istenen maddenin, çeşitli reaktiflerle reaksiyona sokulması sonucu oluşan rengin yoğunluğunun ölçülmesiyle nicel olarak madde miktarının belirlenmesini sağlayan cihaz ve analitik yöntem.

MANALANDIRABİLME

Manalandırabilmek işi.

KOYULAŞTIRABİLME

Koyulaştırabilmek işi.

ÖDÜLLENDİREBİLME

Ödüllendirebilmek işi.

ALFANAFTİLTİOÜRE

Fare zehri olarak kullanılan, solunum güçlüğü ve akciğer ödemine neden olan bir bileşik, <İ>ANTU. .

DEVİNDİRİLEBİLME

Devindirilebilmek işi.

TUTTURABİLDİĞİNE

Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak).

NİTELENDİREBİLME

Nitelendirebilmek işi.

TAKSİTLENDİRİLME

Taksitlendirilmek işi.

KOLEKTİFLEŞTİRME

Ortaklaştırma.

PROGRAMLAYABİLME

Programlayabilmek işi.

HİPERSENSİBİLİTE

Anafilaksi.

GÖRÜNTÜLEYEBİLME

Görüntüleyebilmek işi.

ECHİNOSTOMATİDAE

Echinochasmus ve Echinostoma cinslerini içeren ön kısımlarında dikenli bir yaka taşıyan, vücutları uzun ve dikenlerle kaplı, genellikle çekmenleri birbirine yakın olan bir trematod ailesi.

DENGESİZLEŞTİRME

Dengesizleştirmek işi.

BAĞIMLILAŞABİLME

Bağımlılaşabilmek işi.

CEZALANDIRABİLME

Cezalandırabilmek işi.

MİKROİZLENCELEME

Bir bilgisayarı, mikroizlenceler geliştirerek bellenim olanaklarıyla donatma.

DÜŞÜNCELLEŞTİRME

Kimi olguların en belirgin örneklerine dayalı bir bilimsel çözümleme aracı ve kuram yapma temeli.