Sonu E ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 15 harfli toplam 207 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RUTUBETLENDİRME

Rutubetlendirmek işi.

KISKANDIRABİLME

Kıskandırabilmek işi.

FOTOSENSİTİVİTE

Gün ışığına aşırı duyarlı olma durumu.

YERLEŞTİREBİLME

Yerleştirebilmek işi.

GENELLEŞTİRİLME

Genelleştirilmek işi.

SANAYİLEŞEBİLME

Sanayileşebilmek işi.

BOLLAŞTIRABİLME

Bollaştırabilmek işi.

SÖMÜRGELEŞTİRME

Sömürgeleştirmek işi, müstemlekeleştirme.

KAYNAŞTIRABİLME

Kaynaştırabilmek işi.

YUMRUKLAYABİLME

Yumruklayabilmek işi.

EKSİTOTOKSİTİTE

Serebrovasküler hastalıklara veya beyin veya omurilik yaralanmalarına bağlı serebral veya spinal iskemi ve serebral iskemiye bağlı inme sırasında iskemik bölgedeki sinir uçlarından aşırı miktarda aspartat salıverilmesi sonucu, N-metil- D- aspartat (NMDA) almaçlarının aşırı uyarılmasıyla almaçlara bağlı iyon kanallarından nöronların içine aşırı miktarda Ca++ girmesi sonucu oluşan nöronlardaki nekroz.

MERKEZİLEŞTİRME

Merkezileştirmek işi.

DİNAMİKLEŞTİRME

Dinamikleştirmek.

VİTAMİNLEŞTİRME

Rasyonun veya yem maddesinin vitaminlerle tamamlama veya takviye etme işlemi.

NETLEŞTİREBİLME

Netleştirebilmek işi.

İŞARETLEYEBİLME

İşaretleyebilmek işi.

CERATOPOGONİDAE

Diptera takımı ve Nematocera alt takımı içinde yer alan, dişileri insan ve hayvanlardan kan emerek beslenen kimi virüs, protozoon ve helmintlere vektörlük eden, oldukça küçük sinekleri içeren aile. Veteriner hekimlik açısından bu ailede bulunan Culicoides cinsindeki türler önemlidir.

TATLANDIRABİLME

Tatlandırabilmek işi.

SÜREĞENLEŞTİRME

Süreğenleştirmek durumu, müzminleştirme.

MEVHİBEİİLAHİYE

Tanrı vergisi.