Sonu E ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 15 harfli toplam 207 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ASFALTLAYABİLME

Asfaltlayabilmek işi.

BONKÖRLEŞEBİLME

Bonkörleşebilmek işi.

YAKLAŞTIRABİLME

Yaklaştırabilmek işi.

KAPİTALİSTLEŞME

Kapitalistleşmek durumu.

VİTAMİNLEŞTİRME

Rasyonun veya yem maddesinin vitaminlerle tamamlama veya takviye etme işlemi.

SIKLAŞTIRABİLME

Sıklaştırabilmek işi.

BÜTÜNLEŞTİRİLME

Bütünleştirilmek işi.

ÇILGINLAŞABİLME

Çılgınlaşabilmek işi.

ÜRETKENLEŞTİRME

Freudçulara göre herhangi bir nesneyi üretim örgeni simgesi olarak görmek.

MÜSTEMLEKELEŞME

Sömürgeleşme.

DİPLOSTOMATİDAE

Alaria cinsini içeren trematod ailesi.

ŞİŞMANLAYABİLME

Şişmanlayabilmek işi.

ŞEKİLLENDİRİLME

Biçimlendirilme.

BELGELENDİRİLME

Belgelendirilmek işi.

MESOCESTOİDİDAE

Cyclophyllidea takımında Cestoda alt sınıfında bulunan, Mesocestoides cinsini içeren, etçil, kuş ve memelilerde parazitlenen orta boylu veya büyük sestod ailesi.

SÖMÜRGELEŞTİRME

Sömürgeleştirmek işi, müstemlekeleştirme.

ELEŞTİRİLEBİLME

Eleştirilebilmek işi.

RADİKALLEŞTİRME

Radikalleştirme işi.

GÜÇLENDİREBİLME

Güçlendirebilmek işi.

PROJELENDİRİLME

Projelendirilmek işi.