Sonu E ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "e" olan 10 harfli toplam 1269 adet kelime bulundu. Sonu e harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında e harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ERGİNLENME

Erginlenmek işi veya durumu.

GÖZLEMLEME

Gözlemlemek işi.

KERTİŞGENE

Salyangoz.

ÇEVRELENME

Çevrelenmek işi.

KALKANTEPE

Elâzığ ilinde, Poyraz bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

OKUYABİLME

Okuyabilmek işi.

BELGELENME

Belgelenmek işi.

BİNDİRİLME

Bindirilmek işi veya durumu.

KÖSTEKLEME

Kösteklemek işi.

ANİSAKİDAE

Nematodların Ascaridida takımında yer alan balıklar için parazit olan ve insanlara da bulaşabilen türleri içine alan bir aile. Anisakis ve Phocanema cinslerini içeren, morfolojik olarak askaritlere benzeyen, son konakları deniz memelileri, ara konakları deniz kabukluları, paratenik konakları balıklar olan, ara konak ve paratenik konakların çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlarda iç organ larva göçüne neden olan nematod ailesi.

KOSLETLEME

Çelik yüzeylere gri bir görünüş kazandırmak için, dört bölük fosforik asit ve bir bölük demir talaşı içinde kaynatarak yapılan özel bir yüzey işlemi.

ÜRKEKLEŞME

Ürkekleşmek durumu.

KIRKABİLME

Kırkabilmek işi.

DİPLURİDAE

Orthognatha alt takımında bulunan Atrax ve Trechona gibi medikal öneme sahip cinsleri olan insanlar için tehlikeli bir örümcek ailesi.

İZLETTİRME

İzlettirmek işi.

BİRDENBİRE

Ansızın.

DÖNDÜRMECE

Her koşanın son sözcüğünü, sonraki koşanın ilk sözcüğü yapma biçiminde ortaya çıkan bir divan yazını söz sanatı. Ör. / Ey vücud-i kâmilin esrar-i hikmet masdarı / Masdarı zatın olan eşya sıfatın mahzarı / Mahzarı her hikmetin sensin ki kilk-i kudretin / Safha-i eflâke nakşetmiş hutut-i ahteri / Ahteri mes'ut olan oldur ki tab-i pâk ilen / Kaabil-i feyz ola lütfundan safa-yı cevheri. (Fuzuli).

YÜZDÜRÜLME

Yüzdürülmek işi.

KÜÇÜKSÖYLE

Antalya ilinde, Elmalı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SİNDİRİLME

Sindirilmek işi.