E ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 4 harfli toplam 522 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EGÜÇ

Ateş küreği.

ERLÜ

Evli.

EMİŞ

Emme işi.

ESİM

Yelin esişi.

EKDİ

Oğlak. Yetim çocuk. Yanaşma, piç, öksüz. Anası başka bir kocaya gidince babasının evinde kalan çocuk. Serseri, başıboş. İki yüzlü, yüze gülücü. Kurnaz, açıkgöz (insan). Anası ölüp de başka bir koyuna alıştırılan ya da elde beslenen kuzu. Önüne gelen koyunu emen kuzu. Alışkın, evcil. Asalak, başkalarının sırtından geçinen. Arsız, yüzsüz, görgüsüz. Hizmetçi. Halk dilinde Mezbaha.

ESAB

Arapça kökenli eshâb: eshap; peygamberi görenler.

EGİR

Arıların çıkardığı bir çeşit salgı. Arı pisliği.

EYEN

Sapanın yere batan kısmı. Sabanın toprağı yaran kısmı.

EŞÜN

Ekmek ve yufkayı pişirmeye ya da çevirmeye yarayan kürek. Saç üzerindeki ekmeği çevirmeğe yarayan demir araç.

EGAL

Baş örtüsü.

EGEK

Çene. Sabanın el ile tutulan ağaç kısmı, tutak. Kara sabanın en büyük ve asıl parçası.

EYİŞ

Ateş küreği. Hamur teknesini kazımaya yarayan demir araç. Pekmez pişirilirken karıştırmakta kullanılan uzun saplı kürek. Üvendirenin ucuna takılan, çamurları silmeye yarayan yassı de-mir. Bıçkı, hızar talaşı. Pişmekte olan ekmeği çevirmeye yarayan demir araç.

ECEM

Büyük kardeş, ağabey. Acem.

ELCİ

Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse.

ERUK

Kayısı. Erik.

ELİĞ

Yün eğirmeye yarayan araç, kirmen.

ECEF

Acaba.

EVÇİ

Kiler: Evcimiz küçük olduğundan eşyamızı almıyor.

EFEN

Kolay.

EYŞİ

Ekşi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük