E ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 16 harfli toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EKSPERİMANTALİZM

Deneyselcilik.

EDİLGENLEŞTİRMEK

Edilgen duruma getirmek.

ELEKTROBİYOLOJİK

Elektrobiyoloji ile ilgili.

ELEKTROEPİLASYON

Tirişiazis, diştiazis ve ektopik silya gibi göz kapağında görülen fazla ve zararlı kirpiklerin kıl folükülleri içine girilip elektirik akımıyla yakılarak uzaklaştırılması.

ENTEROTOKSİJENİK

Enterotoksin oluşturan.

ELEŞTİRİLEBİLMEK

Eleştirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ELDELEKLİDEMİREL

Kırşehir şehri, Akpınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ENTERNASYONALİZM

Uluslararasıcılık.

ELDELEKLİORTAOBA

Kırşehir ilinde, Akpınar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

EKSTRAPERİTONEAL

Karın zarının dışında olan.

EFSANELEŞTİRİLME

Efsaneleştirilmek işi.

EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşçuluk.

EDİLGENLEŞTİRTME

Edilgenleştirtmek işi.

EGZİSTANSİYALİST

Varoluşçu.

ENDİŞELENEBİLMEK

Endişelenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

EDEBİYATSEVERLİK

Edebiyatsever olma durumu.

EVRENSELLEŞTİRME

Evrenselleştirmek işi.

EVCİLLEŞTİRİLMEK

Evcil duruma getirilmek, ehlîleştirilmek.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

ETKİSİZLEŞTİRMEK

Etkisiz, etki yapamaz duruma getirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük