E ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 16 harfli toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ECHİNOSTOMATİDAE

Echinochasmus ve Echinostoma cinslerini içeren ön kısımlarında dikenli bir yaka taşıyan, vücutları uzun ve dikenlerle kaplı, genellikle çekmenleri birbirine yakın olan bir trematod ailesi.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

EKSPERİMANTALİZM

Deneyselcilik.

EVRENSELLEŞTİRME

Evrenselleştirmek işi.

EDİLGENLEŞTİRTME

Edilgenleştirtmek işi.

EFSANELEŞTİRİLME

Efsaneleştirilmek işi.

EKSPERİMANTALİST

Deneyselci.

ELDELEKLİDEMİREL

Kırşehir şehri, Akpınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ELEKTROMETALÜRJİ

Metalürji ürünlerinin elde edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması. Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılmış olan ve madenlere uygulanan termik işlemlerin hepsi.

ELEKTRORADYOLOJİ

Hastalıkların tanı ve tedavi edilmesinde elektrik ışınlarının uygulanmasını öngören tıp dalı.

ELEKTROBİYOLOJİK

Elektrobiyoloji ile ilgili.

ELEKTROFOTOMETRE

Kolorimetrik analizler için fotoelektrik bir sensörle donatılmış alet.

EPERİTROZOONAZİS

Eperythrozoon türlerinin oluşturduğu, sivrisineklerle taşınan, genellikle sinsi seyirli, stres ve diğer hastalıkların varlığında ve mevsimsel olarak biçimlenen anemi ve ateşle seyreden bir enfeksiyon.

ENTERNASYONALİZM

Uluslararasıcılık.

ENTERNASYONALİST

Uluslararasıcı.

ELEKTRİKLENDİRME

Elektriklendirmek işi.

ELDELEKLİORTAOBA

Kırşehir ilinde, Akpınar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ETKİSİZLEŞTİRMEK

Etkisiz, etki yapamaz duruma getirmek.

EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşçuluk.

ELEŞTİRİLEBİLMEK

Eleştirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük