E ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 15 harfli toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EPİDERMOFİTOZİS

Dermatofitozis.

ELEKTROMANYETİK

Elektromanyetizması bulunan veya bununla ilgisi olan.

EMÜLSİYONLAYICI

Emülsifiyer.

ELEKTROPORASYON

Yüksek voltaj verilerek hücre zarında geçici porlar meydana getirilmesi ile protoplast tarafından yabancı DNA'nın hücre içine alınmasının hızlandırılması.

EĞİTİLEBİLİRLİK

Bir kimsenin öğretimden, deneylerden yararlanabilme, yeniden karşılaştığı koşullara uyabilmesi durumu.

EKLEMBACAKLILAR

Sert bir kitinle örtülü vücutları iki yanlı bakışık, ayakları eklemli olup, böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi asalakbilim yönünden pek önemli sınıfları içine alan omurgasızlar kökü. (Arthropoda), Sölomlu hayvanların birincil-ağızlılar (Protostomia) filumunun en geniş bir dalı. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Her bölge çeşitli sayıda bölütlerden yapılmıştır. Bölütlere bağlı oları ekstremiteler daima eklemli parçalardan yapılmışlardır. Kan birincil ve ikincil karın boşluklarının birleşmesinden meydana gelen genel vücut boşluğu ya da kan boşluğu içinde dolaşır. Deri zaman zaman atılan kitin bir örtü ile kaplıdır. Petek gözler gelişmiştir. Ayrı eşeylidirler. Kara, su ve havada yaşarlar. 700000 kadar türü vardır. İlkel-eklembacaklılar (Malacopoda) ve gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) olmak üzere iki alt-dala ayrılırlar.

ETKİNLEŞEBİLMEK

Etkinleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

EZBERLEYEBİLMEK

Ezberleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ENGELLEYEBİLMEK

Engelleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ELTİELTİYEKÜSTÜ

Birbirine ters duran iki çiçekten oluşan dokuma veya nakış motifi.

ELEŞTİRİLEBİLME

Eleştirilebilmek işi.

ENCEPHALİTOZOON

Orijinal olarak Sporozoea sınıfının bir üyesi olup günümüzde Microsporea sınıfının bir parçası olarak kabul edilen paraziter protozoa cinsi.

ENTEROGASTRİTİS

Gastroenteritis.

EŞKENARPULLULAR

(Rhomboganoidea), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının tükel-ağızlılar (Teleostomi) alt-sınıfına giren bir takımı. İskeletleri kemiklidir. Bazısı taşıl olmuş ve soyu tükenmiştir. Yaşayan türlerinin üstü parlak, eşkenar pullarla örtülüdür., Kuyrukları heteroserktir. Kemikli-turna-balığıgiller (Lepisosteidae) familyası. vardır.

EBEGÜMECİGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi ebegümeci olan bir bitki familyası.

ESKİHÜSNÜMANSUR

Adıyaman ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ENTEROPATOJENİK

Bağırsakta hastalık yapan anlamında olup çoğunlukla EPEC için kullanılan bir deyim.

ENANTİYOMORFLAR

Ayna görüntüsü gibi, aynı fakat aksi pozda olanlar.

ELEKTRONİKÇİLİK

Elektronikçinin yaptığı iş.

EDİLGENLEŞTİRME

Edilgenleştirmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük