E ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 15 harfli toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ERİŞİLEBİLİRLİK

Genel Ağ'da bir sayfanın ulaşılabilir olması. Hedef tüketicilerin pazara sunulan bir mal ya da hizmete, pazarın ulaşım koşullarında erişebilme düzeyi.

EĞLENDİREBİLMEK

Eğlendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

EKZOPTERİGOTLAR

Böcekler (Insecta) sınıfında yarı başkalaşım şeklinde gelişenlerin yer aldığı alt grup. Hemimetabola.

EBEGÜMECİGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi ebegümeci olan bir bitki familyası.

ELEKTROPORASYON

Yüksek voltaj verilerek hücre zarında geçici porlar meydana getirilmesi ile protoplast tarafından yabancı DNA'nın hücre içine alınmasının hızlandırılması.

ELEKTROBİYOLOJİ

Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim.

ENDOPERİTONİTİS

Karın zarı yangısı.

EZBERLEYEBİLMEK

Ezberleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ENDOPTERİGOTLAR

(Yun, endon: içerde, içinde; pterygion: küçük kanat) Böcekler sınıfında gelişimleri tüm başkalaşım şeklinde olanların yer aldığı alt grup. Holometabola. Böcekler sınıfından, gelişimleri tüm başkalaşım biçiminde olan bireylerin yer aldığı alt grup, holometabola. Böcekler sınıfında gelişmeleri tam başkalaşım biçiminde olanların yer aldığı alt grup, Holometabola. Böceklerde internal kanadın tomurcuklanarak gelişmesiyle belirgin durum.

ELEKTRİFİKASYON

Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme.

EFSANELEŞTİRMEK

Efsane durumuna getirmek.

ETKİSİZLEŞTİRME

Etkisizleştirmek işi, pasifikasyon.

ENGELLEYEBİLMEK

Engelleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

EMİRLERYENİCESİ

Bursa şehrinde, Zeytinbağı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

EPİDERMOMİKOZİS

Başta Epidermophyton floccosum olmak üzere mantarlara bağlı deri enfeksiyonu. En iyi bilineni atletlerin ayaklarındaki mantar enfeksiyonları olmakla birlikte, enfeksiyonlara köpek, katır ve keçilerde de rastlanır. Dermatomikozis.

ELEKTRONİKÇİLİK

Elektronikçinin yaptığı iş.

EĞİTİLEBİLİRLİK

Bir kimsenin öğretimden, deneylerden yararlanabilme, yeniden karşılaştığı koşullara uyabilmesi durumu.

ENTEROPATOJENİK

Bağırsakta hastalık yapan anlamında olup çoğunlukla EPEC için kullanılan bir deyim.

ENTEROHEPATİTİS

Karaciğer ve bağırsağın birlikte yangısı. Karabaş hastalığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük