E ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "e" olan, 14 harfli toplam 88 adet kelime bulunmaktadır. e harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu e harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde e harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EFSANELEŞTİRME

Efsaneleştirmek işi.

ERKEKLEŞTİRMEK

Erkekleşme işini yaptırmak.

ESKİŞEHİRLİLİK

Eskişehirli olma durumu.

ETKİLEYEBİLMEK

Etkileme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ELEKTRODİYALİZ

Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü.

EVLENDİREBİLME

Evlendirebilmek işi.

EPİTELİOTROPİK

Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.

EVCİLLEŞTİRMEK

Evcil bir duruma getirmek, ehlîleştirmek.

ESKİKAPUMAHMUT

Sivas şehrinde, İmranlı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ESNEKLEŞTİRMEK

Esnek duruma getirmek.

EPİZOOTİYOLOJİ

Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı. Belirli bir hayvan veya insan popülasyonunda hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı. Veteriner hekimlikte genellikle epizotiyoloji kavramı kullanılırken, beşeri hekimlikte epidemiyoloji kavramı kullanılmaktadır.

ENDOPOLİPLOİDİ

Diploit bir bireyde, çekirdeklerinde 4C, 8C, 16C, 32C.... miktarında DNA kapsayan hücrelerin görülmesi.

ELBİSTANHÜYÜĞÜ

Gaziantep ilinde, Fevzipaşa nahiyesine bağlı bir yer.

ELEKTROKAPLAMA

Bir metal eşya yüzeyine, elektroliz yardımı ile başka bir metal tabakası kaplama işlemi.

ETKİNLEŞEBİLME

Etkinleşebilmek durumu.

EZBERLETEBİLME

Ezberletebilmek işi.

ENDÜSTRİYALİZM

Sanayicilik.

ERGASİTOPLAZMA

Bağımsız ribozomlar ve endoplazma retikulumlarından oluşan sitoplazmanın çalışan, sentez yapan yoğun kısımları.

ENGELLEYEBİLME

Engelleyebilmek işi.

EKSTRAPOLASYON

Bir zaman dizisinin kapsadığı dönemin veya verilerin dışındaki değerlerin geçmiş değerlerden hareketle tahmin edilmesi. Ölçme aralığı dışında kalan bir değerin, grafik uzatma veya tahmin etme yoluyla bulunması işlemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük